Thứ hai 12/04/2021 08:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường: Trình ban hành 60 TCVN và 5 QCVN

07:00 | 12/02/2021

(Xây dựng) - Trong năm 2021, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường (KHCN&MT) sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai “Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”.

vu khoa hoc cong nghe va moi truong trinh ban hanh 60 tcvn va 5 qcvn
Trong năm 2020, với sự tham mưu của Vụ KHCN&MT, Bộ Xây dựng phối hợp với UNDP lần đầu tiên chủ trì tổ chức Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam.

Nhiệm vụ quan trọng nhất được Vụ KHCN&MT triển khai thực hiện trong năm 2020 là “Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 (Đề án 198).

Vụ đã hoàn thành việc lập Danh mục hệ thống quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn và đồng bộ với 11 quy chuẩn, giảm 6 quy chuẩn so với danh mục cũ.

Danh sách các quy chuẩn bao gồm: Quy hoạch xây dựng; Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; Phân cấp công trình xây dựng; Nhà ở và công trình công cộng; Sản phẩm, hàng hóa VLXD; An toàn cháy cho nhà và công trình; Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; An toàn trong thi công xây dựng; Công trình công nghiệp; Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Công trình thủy lợi, thủy điện và công trình phòng chống thiên tai. Theo kế hoạch các quy chuẩn sẽ được ban hành từ năm 2019 - 2022.

Đối với hệ thống tiêu chuẩn, Bộ Xây dựng dự kiến ban hành khoảng 150 tiêu chuẩn xây dựng cốt lõi. Tuỳ thuộc vào mức độ quan trọng và sự cần thiết, hệ thống tiêu chuẩn cốt lõi sẽ được biên soạn và ban hành lần lượt theo thứ tự ưu tiên từ năm 2021 - 2025.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Vụ KHCN&MT trong năm 2020 là đã thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

vu khoa hoc cong nghe va moi truong trinh ban hanh 60 tcvn va 5 qcvn

Vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung nghiên cứu như triển khai nhiệm vụ được giao trong Đề án Phát triển đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 của Việt Nam; Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về Chính phủ điện tử...

Trong đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 do Vụ KHCN&MT chủ trì biên soạn.

Về công tác triển khai Đề án Người khuyết tật, Vụ KHCN&MT đã khảo sát các công trình chưa đảm bảo đáp ứng quy định tại QCVN 10:2014/BXD để kịp thời đề xuất các giải pháp trợ giúp người khuyết tật tiếp cận các công trình nhà chung cư, công trình công cộng, đường và hè phố (công trình cũ) mà không phải cải tạo sửa chữa.

Vụ cũng thường xuyên rà soát, chỉnh sửa và đưa vào sử dụng các tài liệu kỹ thuật về người khuyết tật và đôn đốc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thiết kế xây dựng đáp ứng QCVN 10:2014/BXD tại các địa phương.

Bên cạnh đó, Vụ KHCN&MT còn thực hiện một số nhiệm vụ khác trong năm qua như tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch Covid-19; tham gia xây dựng một số nội dung về hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và môi trường trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; đề xuất các nội dung trong dự thảo Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ trì nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá, chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng, tiết kiệm năng lượng và công trình xanh; tham gia xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020.

vu khoa hoc cong nghe va moi truong trinh ban hanh 60 tcvn va 5 qcvn
Lãnh đạo Bộ Xây dựng và UNDP tham quan gian hàng Triển lãm các công trình vật liệu, thiết bị và công nghệ xanh tại Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam.

Đặc biệt, với sự tham mưu của Vụ KHCN&MT, năm 2020, Bộ Xây dựng phối hợp với UNDP lần đầu tiên chủ trì tổ chức Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam.

Bước sang năm 2021, nhiệm vụ quan trọng nhất của Vụ KHCN&MT vẫn là triển khai “Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”. Vụ dự kiến sẽ rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và trình ban hành khoảng 60 TCVN và 5 QCVN.

Vụ KHCN&MT cũng xác định cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về Cách mạng công nghiệp 4.0; phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng đã được phê duyệt và xây dựng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2030.

Ngoài ra, Vụ cũng sẽ chủ trì sửa đổi Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Do số lượng đầu việc của Vụ KHCN&MT khá nhiều mà số lượng cán bộ chưa đáp ứng đủ để hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng. Vụ đề xuất Bộ Xây dựng xem xét bổ sung cán bộ cho đơn vị trong thời gian tới.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load