Thứ bảy 08/10/2022 04:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng:

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng kết hoạt động năm 2021

14:55 | 31/12/2021

(Xây dựng) - Ngày 31/12, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì Hội nghị.

vu khoa hoc cong nghe va moi truong tong ket hoat dong nam 2021
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì Hội nghị.

Những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2021

Trong năm 2021, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tham gia ban soạn thảo Nghị định 06/NĐ-CP ngày 21/01/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sửa đổi Nghị định 62/2016 về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định về Phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn.

Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ đột xuất để ban hành tài liệu kỹ thuật “Hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm” rất kịp thời để Chính phủ và các địa phương có công cụ hiệu quả ngăn chặn và chữa trị cho bệnh nhân mắc dịch Covid-19.

Triển khai “Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ/ngành/địa phương có liên quan triển khai nghiên cứu trên cơ sở phân tích các kết quả khảo sát và tổng điều tra tình hình thực hiện xây dựng, áp dụng, quản lý hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng trong và ngoài nước.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về những chủ trương chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030".

Tính đến 15/12/2021, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã kiểm tra 43 nhiệm vụ khoa học công nghệ đã giao năm 2020 và 36 nhiệm vụ giao năm 2021, qua công tác kiểm tra Vụ đã tạm dừng 12 nhiệm vụ không cấp tiếp kinh phí do không đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ, cắt giảm kinh phí 05 nhiệm vụ, 02 nhiệm vụ dừng hợp đồng.

Năm 2021, thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã họp và nghiệm thu 94 nhiệm vụ khoa học công nghệ, các đề tài đã giao năm 2019 và 2020, hầu hết các nhiệm vụ đều đạt loại khá trở lên.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cũng đã xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021, giao các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các đơn vị trong nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ và sự nghiệp bảo vệ môi trường. Tổ chức xây dựng kế hoạch nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2022 để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tham gia các Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020. Xây dựng kế hoạch và tham mưu, trình lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ KHCN cho Cục Hạ tầng kỹ thuật để Cục chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo nhiệm vụ được giao tại khoản 7 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

vu khoa hoc cong nghe va moi truong tong ket hoat dong nam 2021
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng.

Triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2022 là năm bản lề trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, căn cứ Quyết định số 804/QĐ-BXD ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tập trung tham mưu trình lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, trong công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ: Ưu tiên các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ cho xây dựng thể chế như sửa đổi và ban hành mới các luật, Nghị định và Thông thư hướng dẫn các luật: Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Thị trường bất động sản, Luật Cấp thoát nước, các vấn đề về quản lý và quy hoạch không gian ngầm…

Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Xây dựng theo đúng nội dung là tiến độ theo Quyết định 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trình Bộ trưởng dự thảo để ban hành Chiến lược Khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hai là, đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn: Ưu tiên hoàn thiện bộ quy chuẩn lĩnh vực xây dựng ban hành theo Quyết định 666/QĐ-BXD ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (QCVN 02 về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, QCVN 03 về Phân cấp công trình, QCVN 04 về Công trình dân dụng, QCVN 05 về Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, 07 về Công trình hạ tầng kỹ thuật, QCVN 10 về Công trình xây dựng đảm bảo tiếp cập người sử dụng).

Ba là, công tác quản lý đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng: Tăng cường công tác quản lý hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tháo gỡ các khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra trong quá trình đánh giá kiểm tra hiện trạng các phòng thí nghiệm bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0. Tổng kết công tác đánh giá liên phòng thí nghiệm (400 phòng trên toàn quốc), phối hợp chặt chẽ với sở xây dựng các địa phương trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đo lường lĩnh vực xây dựng.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý chặt chẽ hệ thống đánh giá hợp quy, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra 25 tổ chức đánh giá sự phù hợp. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý chất lượng hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước nhằm đáp ứng quy định của Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD (QCVN05:2022 – mới).

Bốn là, đối với công tác môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu: Tổ chức xây dựng và hoàn thành trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ sự nghiệp môi trường trong quý I/2022. Các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng năm 2022 tập trung vào các nội dung: Đánh giá nguy cơ và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong các lĩnh vực, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng; Đánh giá mức độ phát thải và đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải các chất ô nhiễm trong các sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng; Xây dựng, biên soạn hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra, đánh giá các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho các đô thị và khu dân cư ở Việt Nam; Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thu gom, sử dụng nước mưa và thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững; Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành các bãi tập kết, cơ sở xử lý, tái chế chất thải xây dựng tại các đô thị Việt Nam. Đề xuất các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường…

Sau khi nghe Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022 của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã lần lượt chia sẻ những ý kiến đánh giá và góp ý cho Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường khắc phục các nhược điểm, phát huy các ưu điểm trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường nhìn nhận lại các hạn chế để rút kinh nghiệm, khắc phục và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng lưu ý: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là một trong những đơn vị đảm đương khối lượng công việc lớn. Vì vậy, Vụ cần cô đọng 1 số mảng chính, tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn; hoạt động khoa học công nghệ; công tác quản lý đo lường; vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu; năng suất lao động, tiết kiệm năng lượng; áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số; quản lý nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và góp ý của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh cam kết sẽ chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường nhanh chóng bắt tay vào công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Khánh Hòa – Anh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load