Chủ nhật 28/05/2023 21:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều

13:19 | 16/03/2023

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
Một điểm tập kết, vận chuyển cát trên Sông Lô.

Chỉ thị nêu rõ: Công tác quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua còn nhiều tồn tại dẫn đến các vi phạm về thủy lợi, đê điều ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng, diễn ra ở nhiều nơi hầu khắp trên địa bàn tỉnh. Các công trình thủy lợi, đê điều trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, do nhiều đơn vị quản lý khác nhau, các quy định pháp luật về thủy lợi, đê điều còn chưa đầy đủ, chồng chéo, chưa rõ ràng, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác xử lý vi phạm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương chưa quyết liệt, có biểu hiện buông lỏng quản lý.

Để thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, đảm bảo vận hành khai thác, an toàn công trình thủy lợi, đê điều, tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, đê điều tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; hướng dẫn và giải thích cụ thể công tác quản lý, bảo vệ, các hành vi, phương thức xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đê điều trong việc bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các vụ việc tồn đọng liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường giám sát, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm công trình thủy lợi, đê điều theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thành phố, thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ vi phạm phát sinh mới theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra kết quả xử lý, công tác báo cáo vi phạm của các địa phương, đơn vị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thường xuyên thống kê, phân loại vi phạm tồn đọng, trên cơ sở đó kiến nghị UBND các huyện, thành phố xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình không có giấy phép theo quy định hoặc vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan, kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai trong phạm vi khu vực bãi sông, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý trong các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chủ trì, hướng dẫn hồ sơ môi trường đối với các dự án có xả nước thải vào công trình thủy lợi khi thẩm định dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án... Kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, dự án, khu dân cư xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi...

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp khai thác cát sỏi trái phép trên các tuyến sông, nhất là khu vực có đê sát sông, kè bảo vệ bờ, khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận; các trường hợp điều khiển xe quá khổ, quá tải di chuyển trên đê, đập; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi; bảo đảm an ninh trật tự cưỡng chế, giải tỏa hành lang an toàn đê điều, công trình thủy lợi. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp, củng cố hệ thống đê điều, thủy lợi đảm bảo an toàn chống lũ cho các tuyến đê, quản lý, khai thác công trình thủy lợi có hiệu quả; hàng năm bố trí kinh phí tổ chức xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi theo quy định của pháp luật...

Riêng năm 2022, Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc đã phát hiện 24 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, Chi cục đã ban hành văn bản hướng dẫn xử lý được 100% vụ việc. Chi cục phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và Lập Thạch xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu cấp huyện và thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp các công trình đê điều.

Theo thống kê ban đầu, tỉnh Vĩnh Phúc có 874 ao, hồ, đầm với tổng diện tích hàng ngàn ha và tất cả số công trình này được liệt kê vào danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp. Trong đó, huyện Lập Thạch có số lượng lớn nhất tỉnh với 190 hồ, ao, đầm; tiếp đến là huyện Tam Dương 153 hồ, ao, đầm; Vĩnh Thường 137; Sông Lô 132; Yên Lạc 74; Bình Xuyên 73; Phúc Yên 50 và thành phố Vĩnh Yên có 25 hồ, ao, đầm... Theo thống kê của ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc, tỉnh hiện có khoảng 50 công trình chứa nước đang bị rò rỉ, nước thấm qua thân đập với mức độ nhẹ; 30 hồ, đập xói lở thân tràn, đuôi tràn... cần được theo dõi và ứng phó kịp thời…

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load