Thứ tư 05/10/2022 23:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Long: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh

20:15 | 26/10/2021

(Xây dựng) – Ngày 25/10, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2863/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh.

vinh long dieu chinh du an dau tu xay dung cong trinh khu tai dinh cu dan cu thi xa binh minh
Thị xã Bình Minh.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh, cụ thể điều chỉnh tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư dự án theo Quyết định 2950/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 và Quyết định 688/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long, với tổng mức đầu tư 306.599.861.231 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng: 96.926.528.160 đồng; Chi phí quản lý dự án 1.457.422.523 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 4.134.035.175 đồng; Chi phí khác 1.734.268.851 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 169.497.621.390 đồng; Chi phí dự phòng 32.849.985.132 đồng. Nay điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 339.919.000.000 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng 106.739.068.092 đồng; Chi phí quản lý dự án 1.525.503.241 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 4.229.258.470 đồng; Chi phí khác 1.632.179.887 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 201.003.277.521 đồng; Chi phí dự phòng 20.897.612.269 đồng.

Theo Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Long, trước đây: Nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 250.000 triệu đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 165.000 triệu đồng, sau khi dự án hoàn thành, bố trí tái định cư cho người dân, đề nghị UBND thị xã Bình Minh thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh đối với khoảng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo nội dung đã cam kết tại Văn bản số 1826/UBND-KT ngày 15/12/2020), phần còn lại sử dụng ngân sách thị xã Bình Minh. Theo Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Long mới ban hành được điều chỉnh nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 191.000 triệu đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 106.000 triệu đồng, sau khi dự án hoàn thành, bố trí tái định cư cho người dân, UBND thị xã Bình Minh thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo nội dung đã cam kết tại Văn bản số 1826/UBND-KT ngày 15/12/2020); nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 100.000 triệu đồng (do UBND thị xã Bình Minh tạm ứng vốn Đài Phát thanh và Truyền hình); phần còn lại sử dụng vốn ngân sách thị xã Bình Minh.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND, ngày 30/10/2020; Quyết định số 688/QĐ-UBND, ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load