Thứ hai 04/12/2023 20:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Long: Đấu quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất diện tích 87.737,1m2

14:38 | 19/08/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hàng năm khu đất diện tích 87.737,1m2 tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Theo Quyết định này, khu đất có diện tích 87.737,1m2 được đấu giá là đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.

Vĩnh Long: Đấu quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất diện tích 87.737,1m2
Một góc huyện Bình Tân.

UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hàng năm khu đất diện tích 87.737,1m2 tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Phần đất đấu giá thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 20, tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Diện tích thửa đất: 87.737,1m2. Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng thủy sản. Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá:

Theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 6/12/2022 của UBDN tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thửa đất đấu giá thuộc quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản (NTS).

Theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 30/122022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thửa đất đấu giá thuộc đất nuôi trồng thủy sản (NTS). Theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 22/2/2023 của UBND huyện Bình Tân về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân An Thạnh đến năm 2030. Khu đất đấu giá thuộc chức năng đất nuôi trồng thủy sản. Theo Công văn số 811/CVHHCT-PCHH ngày 20/12/2022 của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ về việc ý kiến khu đất thuộc xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại khu đất diện tích 87.737,1m2 thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 20 tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân chưa ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực.

Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 87.737,1m2 đất tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 60Q, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đấu giá. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc 3 Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load