Chủ nhật 03/03/2024 02:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025

22:15 | 11/01/2023

(Xây dựng) – Ngày 11/1, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ được giao

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do phải xử lý hậu quả của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia cũng đã nỗ lực theo sát các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành Xây dựng.

Nhưng giữa thời điểm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thì Viện có biến động lớn. Đồng chí Lưu Đức Cường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đột ngột qua đời. Đó là mất mát và tổn thất to lớn đối với tập thể Viện. Trong hoàn cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Viện do đồng chí Phạm Thị Nhâm được giao phụ trách đã động viên kêu gọi viên chức và người lao động toàn Viện giữ vững tinh thần, nhanh chóng ổn định tổ chức và tập trung nghiên cứu, sản xuất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó và các nhiệm vụ của công tác tư vấn.

Trong năm 2022, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tiếp tục tham gia tích cực vào việc góp ý, biên soạn hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, nổi bật là góp ý cho dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, KTS Phạm Thị Nhâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Cũng trong năm 2022, Viện đã ký hợp đồng Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Đến nay, Viện đã cơ bản hoàn thành các sản phẩm trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

Bên cạnh đó, Viện cũng đang triển khai thẩm định, thực hiện các đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng như Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, ngành tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã và đang triển khai thực hiện 24 đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm 1 đề tài Nghị định thư (ký với Bộ Khoa học và Công nghệ) và 23 đề tài cấp Bộ.

Trong công tác tư vấn quy hoạch, Viện đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch lớn như Quy hoạch tổng thể quốc gia (hợp phần đô thị và nông thôn); 3 đồ án Quy hoạch ngành (Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045); 18 đồ án Quy hoạch tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam...); một số đồ án Quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù; quy hoạch chung đô thị lớn...

Ngoài ra, Viện cũng đẩy mạnh lĩnh vực thiết kế kiến trúc và thực hiện kết hợp giữa kiến trúc và quy hoạch trong quá trình sáng tác và triển khai đồ án.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Viện có tổng cộng có 20 đơn vị trực thuộc với 479 viên chức, người lao động. Lực lượng cán bộ của Viện hiện nay phần lớn là người trẻ, tỷ lệ có trình độ Đại học và trên đại học chiếm hơn 90%.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Bộ Công an đã trao tặng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4 mục tiêu và 5 giải pháp trong năm 2023

Trong năm 2023, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia sẽ phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch - tài chính quan trọng. Đó là tổng giá trị sản lượng thực hiện toàn Viện năm 2023 đạt trên 350 tỷ đồng; Doanh thu năm 2023 toàn Viện đạt trên 260 tỷ đồng; Thu nhập bình quân toàn Viện đạt 14 triệu đồng/người/tháng; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Viện sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng, đặc biệt là công tác xây dựng văn bản pháp luật và hoàn thiện hệ thông tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch quốc gia.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia khen thưởng các tập thể và cá nhân của Viện có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2022.

Hai là tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để đáp ứng với tình hình thực tiễn. Ba là tích cực tham gia công tác quy hoạch và phát triển nhà ở thuộc Chương trình “1 triệu căn nhà ở xã hội”.

Bốn là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện. Năm là kiện toàn cơ cấu bộ máy, chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và hướng đến tự chủ vào năm 2025.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia có 4 đề xuất kiến nghị với Bộ Xây dựng: Sớm kiện toàn cơ cấu tổ chức Viện theo đề xuất của Viện tại đề án sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam và dự thảo Quyết định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Viện; Bộ Xâỵ dựng và các Cục, Vụ liên quan xem xét bố trí kinh phí khoảng 7 tỷ đồng đối với các đồ án ký với Ban quản lý dự án phát triển đô thị.

Bộ tạo điều kiện và đặt hàng Viện tham gia các dự án sự nghiệp kinh tế, đề tài nghiên cứu khoa học, đề án liên quan đến các vấn đề đô thị nêu trong chương trình thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị như tái thiết khu đô thị xuống cấp, không gian ngầm, công cụ quản lý và phát triển khu vực mở rộng đô thị...; Xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí để Viện tiếp tục dự án cải tạo sửa chữa chống xuống cấp trụ sở Viện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao thành tích công tác của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trong năm 2022. Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Viện tập trung phát triển công tác cán bộ, tăng cường thu hút người tài và xây dựng lộ trình cụ thể để tăng cường chuyên môn cho viên chức, người lao động của Viện, đặc biệt là đào tạo ở nước ngoài, phục vụ cho sự nghiệp lâu dài của Viện.

Thứ trưởng cũng lưu ý Viện quan tâm công tác tư vấn quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ pháp luật; kiện toàn bộ máy nhân sự và tăng cường phối hợp với các Cục, Vụ của Bộ hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ xem xét các đề xuất, kiến nghị của Viện để hỗ trợ tốt nhất có thể.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 vào ngày 11/1.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao tặng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, Viện cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân của Viện có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2022.

Hữu Mạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load