Thứ bảy 25/05/2024 11:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuyên Quang: Hơn 26 tỷ đồng thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên năm 2024

19:19 | 21/04/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tuyên Quang: Hơn 26 tỷ đồng thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên năm 2024
Nhà văn hóa thôn Tân Khoa, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước; lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án, kế hoạch hỗ trợ có mục tiêu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguồn vốn do nhân dân và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp để hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Theo đó, việc triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên phải đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, tiêu chuẩn, điều kiện đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Nâng cao vai trò trách nhiệm của nhân dân trong quá trình thực hiện và tham gia giám sát việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương. Ưu tiên đầu tư xây dựng đối với các nhà văn hóa thôn thuộc xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Năm 2024, Tuyên Quang sẽ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 79 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Trong đó, xây dựng mới 33 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; nâng cấp, sửa chữa 46 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Trong quá trình triển khai, căn cứ vào tình hình thực hiện tại cơ sở, nhu cầu cấp thiết của người dân, khả năng cân đối nguồn lực tài chính và các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 là 26.298 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 7.300 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.050 triệu đồng.

Ngân sách địa phương là 7.750 triệu đồng, thực hiện cân đối bố trí vốn đảm bảo theo mục tiêu Đề án, ưu tiên hỗ trợ đối với nhà văn hóa thôn thuộc các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2024. Vốn huy động từ doanh nghiệp và vốn đóng góp của nhân dân là hơn 10.198 triệu đồng.

Để thực hiện đề án, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố trong công tác triển khai thực hiện nội dung kế hoạch đảm bảo tiến độ. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện cho phù hợp với thực tế tại cơ sở.

Đối với các Sở, ngành liên quan, phối hợp để triển khai đề án trên cơ sở lĩnh vực mình phụ trách. UBND các huyện thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên theo kế hoạch được giao; tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, ngày công hoàn thiện xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đảm bảo tiến độ; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở (nếu có).

Thực hiện nghiệm thu, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thanh quyết toán kinh phí đầu tư xây dựng sau khi hoàn thiện công trình đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch và toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên năm 2024 trên địa bàn.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load