Thứ hai 05/12/2022 20:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trách nhiệm quản lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra, quản lý việc áp dụng TCQC kỹ thuật xây dựng nhằm công khai, minh bạch

22:46 | 25/11/2020

(Xây dựng) - Đến nay, Việt Nam hình thành được một hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng tương đối đầy đủ, do Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan ban hành. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn này là công cụ đắc lực để quản lý, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, quản lý an toàn trong thi công và sử dụng công trình xây dựng, góp phần nâng cao năng suất chất lượng của ngành, đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng.

trach nhiem quan ly trong qua trinh thanh tra kiem tra quan ly viec ap dung tcqc ky thuat xay dung nham cong khai minh bach
Sở Xây dựng Quảng Bình tiếp tục chú trọng thanh tra, kiểm tra việc quản lý trật tự xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn (Ảnh minh họa).

Xác định việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về xây dựng nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch xây dựng, chống lãng phí, thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo các công trình được xây dựng bền vững, hàng năm, Thanh tra Sở Xây dựng các địa phương đã chủ động lập kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về dự án, công trình xây dựng; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nhằm giúp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chấn chỉnh khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt trong quá trình thanh tra, kiểm tra về: Các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng; Phải có danh mục các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình do người quyết định đầu tư phê duyệt và chịu trách nhiệm.

Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận ngay từ bước Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Nội dung xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010. Theo đó, tiêu chuẩn (bao gồm: tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); tiêu chuẩn nước ngoài (TCNN); tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)) được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật.

Việc áp dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan; Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.

Việc sử dụng kính cho công trình xây dựng cần tuân thủ các quy định tại QCXDVN 05:2009 về an toàn sinh mạng cho nhà và công trình và QCVN 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. TCVN 7505:2005. Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - lựa chọn và lắp đặt là tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, do vậy chủ đầu tư có thể lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn này hoặc các tiêu chuẩn khác hoặc TCNN phù hợp để áp dụng cho công trình.

Về các cách xác định diện tích xây dựng cụ thể, phục vụ cho từng mục đích khác nhau trong xây dựng và các vấn đề kỹ thuật khác, chủ đầu tư phải thuê tư vấn có đủ trình độ chuyên môn, có năng lực được pháp luật công nhận để tư vấn trong suốt quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, đảm bảo công khai minh bạch, nhiều địa phương đã ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành, bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên.

Bên cạnh đó, để bảo đảm sự phối hợp, thống nhất giữa Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng một cách chặt chẽ, đồng bộ, tránh tình trạng trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung và thời gian thanh tra, xử lý vi phạm, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Công trình xây dựng, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để theo quy định pháp luật. Việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân cùng tham gia giám sát.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trong xây dựng nhất là việc thanh tra đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thì các thanh tra viên phải luôn trung thực, khách quan, không bao che, hành vi vi phạm. Việc công khai Kết luận Thanh tra phải đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra về việc thực hiện các kết luận; bên cạnh đó công tác tuyên truyền các văn bản chính sách mới, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đảm bảo công khai, minh bạch.

Minh Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load