Thứ ba 28/11/2023 16:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các Nghị quyết của Quốc hội

19:11 | 08/11/2023

(Xây dựng) – Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, sáng 8/11.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các Nghị quyết của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6.

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, Chủ tịch Vương Đình Huệ khẳng định: Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn đã thành công tốt đẹp.

Lần đầu tiên Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và 21 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp trả lời chất vấn

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận; 310 đại biểu đăng ký chất vấn, 15 đại biểu đăng ký tranh luận nhưng chưa được chất vấn, tranh luận…

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Phạm vi chất vấn rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực.

Chủ tịch Vương Đình Huệ nhận định: Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề.

Các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục.

“Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội” – Chủ tịch Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Nhận định về kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết: Cơ bản, các Nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, báo cáo của các cơ quan và chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn chậm, một số nội dung, chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến, chưa được giải quyết dứt điểm hoặc còn khó khăn, vướng mắc, cần phải được khắc phục, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

“Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp” – Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực...

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề cập đến một số nội dung chính đã đạt được trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ở các lĩnh vực: Xây dựng và thực thi pháp luật; Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành; Nội chính, tư pháp; Văn hóa, xã hội...

Đối với công tác xây dựng và thực thi pháp luật, Quốc hội đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm; rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và thống nhất.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi…

Sớm hoàn thành, phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

Đối với lĩnh vực kinh tế tổng hợp, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Tập trung phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt của các đô thị lớn và các cực tăng trưởng để thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội.

Tập trung mọi nỗ lực để sớm hoàn thành, phê duyệt, quyết định các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch.

Triển khai kịp thời các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất nhận thức, không để kéo dài, ách tắc những vướng mắc, bất cập về sử dụng kinh phí chi thường xuyên có tính chất đầu tư.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước; Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, tỷ lệ chi phí trả nợ…, trong giới hạn cho phép, tiếp tục cải thiện tín nhiệm quốc gia.

Hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công...

Tiếp tục quan tâm phát triển thị trường vốn; Cải thiện điều kiện tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật cho khách hàng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các Nghị quyết của Quốc hội
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp.

Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, trình tại Kỳ họp thứ 7

Đối với lĩnh vực kinh tế ngành, khẩn trương phê duyệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện VIII; Bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp đủ điện, xăng, dầu cho sản xuất và tiêu dùng…

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ triển khai các loại hình khu công nghiệp mới (như khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyên ngành) nhằm hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất công nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tận dụng các thị trường hiện có, khai thác các thị trường mới tiềm năng.

Tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường không gian mạng; tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)…

Rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, bảo đảm phù hợp với từng địa phương, vùng, miền; Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ sau khi được công nhận xã nông thôn mới; Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án đường bộ cao tốc và phân kỳ đầu tư phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp. Ban hành quy chuẩn đường cao tốc của Việt Nam trong quý I/2024. Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong năm 2024, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT. Huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm quy định về tổ chức giao thông, hiện tượng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sau khi giải tỏa.

Xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. Trong năm 2024, ban hành Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển đô thị. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu, đẩy mạnh số hóa trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, triển khai hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Sớm ban hành Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia; Các quy chuẩn quốc gia về môi trường và quy định về hoạt động lấn biển.

Triển khai thực hiện các biện pháp xử lý rác thải, chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu chôn lấp rác thải. Khẩn trương ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt; rà soát, ban hành các quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường; xây dựng và triển khai các phương án xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải, nước thải, ô nhiễm tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hệ thống thủy lợi...

Chủ tịch Vương Đình Huệ đồng thời đề cập các nội dung chính trong các lĩnh vực nội chính, tư pháp; văn hóa, xã hội...

Sau cùng, Chủ tịch Vương Đình Huệ kết luận: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Quý Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load