Chủ nhật 03/03/2024 15:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận

17:37 | 07/12/2023

(Xây dựng) - Chiều 6/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận
Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/1948-11/2023); đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận
Các đồng chí chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nêu rõ, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn này, công tác dân vận của Đảng càng được khẳng định rõ nét cả về lý luận và thực tiễn; nội dung, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các mặt công tác dân vận được quy định phân công cụ thể. Từ đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

“Kết quả hoạt động của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan Trung ương không chỉ có tác động đến Đảng bộ mà còn tác động đến hoạt động của toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, PGS. TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận không thuần túy chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là một khoa học, một nghệ thuật để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với dân, làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, từ đó hăng hái, tự nguyện, tự giác tham gia. Do vậy, PGS. TS Vũ Trọng Lâm nhận định, làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ với những đặc thù, khó khăn trong công tác Đảng nói chung, trong công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho rằng, việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện sự nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận
Đồng chí Phạm Tất Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban dân vận Trung ương phát biểu.

Từ đó đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung: Tiếp tục tập trung phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Để tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nội dung công tác dân vận trong Đảng bộ Khối phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị phải gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Tại Tọa đàm, 26 tham luận của các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối cùng nhiều ý kiến phát biểu đã đề cập nhiều vấn đề quan trọng, góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đồng thời, đánh giá đúng về thực trạng công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới; giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận
Quang cảnh Tọa đàm.

Những kết quả đạt được của Tọa đàm sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load