Thứ bảy 20/07/2024 01:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

10:36 | 09/02/2023

(Xây dựng) - Thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 trực tuyến với địa phương.

Dự báo thời gian tới thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài, một số nền kinh tế lớn tiếp tục suy giảm tăng trưởng và đối diện với nguy cơ suy thoái kinh tế… Ở trong nước, cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là trong Quý I và đầu năm 2023; trong khi đó, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ… tiếp tục diễn biến khó lường.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần chủ đề điều hành của năm 2023 là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

Khẩn trương hoàn thiện Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/1/2023 và ban hành trước ngày 10/2/2023. Tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022 - 2023); thúc đẩy tiêm vắc xin phòng COVID-19. Theo dõi chặt chẽ các dịch bệnh khác để chủ động ứng phó các tình huống, kịp thời xử lý hiệu quả.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình hạ tầng chiến lược về giao thông, xã hội, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn... để tổ chức, chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp và chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện hiệu quả Tết trồng cây, kế hoạch trồng rừng, tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp kích cầu thương mại và dịch vụ; chuẩn bị chu đáo các kế hoạch, chương trình và điều kiện liên quan để xúc tiến, phát triển du lịch.

Các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hiệu quả tình trạng các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; kịp thời triển khai hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp tiếp tục hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực quan trọng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 và tác động bất lợi của thị trường thế giới như: dịch vụ logistics, hàng không, du lịch, dệt may, da giầy, sản xuất và chế biến gỗ... Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Tập trung, ưu tiên nguồn lực hoàn thành việc lập, thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo Luật Quy hoạch, nhất là các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, việc làm để có phương án hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh. Kịp thời nắm bắt, triển khai các biện pháp thích hợp để phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh tranh chấp lao động; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của người lao động, không để kéo dài thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất các kế hoạch, giải pháp để từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục nhằm nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Tổng kết các mô hình tự chủ để đề xuất đề án tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở y tế

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan tổng kết các mô hình tự chủ để đề xuất đề án tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 28/2/2023.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trong dịp lễ hội. Tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, công tác phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ hội 2023.

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Đề án 06) trong năm 2023, trong đó có các nhiệm vụ tồn đọng trong năm 2022; gửi Tổ Công tác trước ngày 10 tháng 02 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương năm 2023, hoàn thành trong tháng 02 năm 2023. Tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền.

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách; quan tâm xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên trách và bố trí kinh phí cho hoạt động truyền thông chính sách.

Theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, trong nước, kịp thời dự báo, cảnh báo rủi ro và kiến nghị giải pháp, đối sách phù hợp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, trong nước, sự dịch chuyển, các xu hướng lớn toàn cầu, thay đổi chính sách của các nước, đối tác lớn; phân tích, đánh giá tác động, ảnh hưởng đến nước ta; chủ động, kịp thời dự báo, cảnh báo rủi ro và kiến nghị giải pháp, đối sách phù hợp.

Chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong đó xác định rõ các công việc cần thực hiện thuộc phạm vi thẩm quyền của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/2/2023.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023 việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/1/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Định kỳ cuối năm báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động các nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) để thực hiện đạt hiệu quả cao.

Sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm bớt áp lực chi phí đầu vào, giảm giá đầu ra để kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ có thể điều hành tín dụng, lãi suất ở mức hợp lý, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Chủ trì, cùng với các bộ, cơ quan liên quan bám sát diễn biến, tình hình giá cả thị trường, thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá linh hoạt, thận trọng, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân...; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 18/10/2022 để khai thác hiệu quả hơn các dư địa thu ngân sách nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác quản lý thu đối với hoạt động thương mại điện tử, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2023. Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực đặc thù, nhất là dịch vụ ăn uống, trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như đi công tác, khánh tiết, hội thảo, hội nghị...

Sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trước ngày 10/2/2023; khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023, chủ động có biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp phù hợp trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo các nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó cần chủ động dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tập trung cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; hoàn thiện phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Khẩn trương tổng kết, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; điều hành tỷ giá phù hợp; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với các doanh nghiệp bất động sản và người mua theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023.

Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tiếp tục triển khai các giải pháp để mở rộng, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, tăng cường đàm phán, ký kết Hiệp định mới với các nước, khu vực còn tiềm năng, phấn đấu kết thúc đàm phán Hiệp định FTA giữa Việt Nam và I-xra-en trong tháng 02 năm 2023; cùng các cơ quan liên quan thúc đẩy nâng cao hiệu quả và tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền với Trung Quốc. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Chú trọng phát triển thị trường nội địa; đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung khổ pháp lý về thương mại điện tử, giao dịch điện tử và kinh tế số.

Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm ngành Công Thương để sớm hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành, gia tăng năng lực sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia gắn với chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết chống biến đổi khí hậu, tăng cường tính tự chủ về năng lượng; tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm của ngành điện; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn năng lượng tái tạo, bảo đảm hiệu quả chung, lợi ích chung cao nhất.

Căn cứ các quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chủ động xây dựng phương án và kịch bản truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo EVN xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền mức giá bán điện bình quân theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg.

Khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và chuẩn bị tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo; chủ động phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn quỹ nhà tạm để thực hiện chủ trương này.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp đồng bộ giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở cho người lao động, bảo đảm “an cư lạc nghiệp”; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao theo hướng sinh thái, đa mục đích, hiệu quả cao, có quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, địa phương và nhu cầu thị trường, gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp. Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, nhất là các mặt hàng chủ lực, có thế mạnh sang các thị trường trọng điểm.

Khẩn trương triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Khẩn trương triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy theo Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất lập Tổ công tác của Chính phủ đôn đốc, kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng với sự tham gia của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023; Tổ công tác tổ chức phiên họp trước khi tiến hành Hội nghị tiền tổ chức đấu thầu.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đề xuất hoàn thiện các chính sách để phân cấp thẩm quyền cho các địa phương đầu tư các công trình giao thông thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với các đối tác quốc tế (JETP).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; chú trọng triển khai các biện pháp hỗ trợ, chăm lo đời sống một bộ phận người lao động trong một số ngành, lĩnh vực đang gặp khó khăn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; trong đó chú trọng các chính sách ưu đãi kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa. Xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị tốt để tham dự các sự kiện thi đấu thể thao quốc tế trong năm 2023, trước mắt là SEA Games 32.

Nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại, trở thành điểm du lịch, quảng bá hình ảnh các dân tộc Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 3 năm 2023 về việc chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý; chính thức triển khai Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023.

Tập trung triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), cơ chế tự chủ trong các cơ sở khám chữa bệnh

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong mùa Lễ hội 2023 tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/1/2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa Lễ hội 2023.

Khẩn trương thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 355/TB-VPCP ngày 25/10/2022 để xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tập trung triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), cơ chế tự chủ trong các cơ sở khám chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; xã hội hóa trong hoạt động khám, chữa bệnh, thu hút nguồn lực xã hội. Khẩn trương triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội, Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh của các cơ sở y tế. Hướng dẫn, bảo đảm lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2023 tại Việt Nam.

Tích cực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tập trung tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch; phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương chưa có điều kiện thực hiện kế hoạch số hóa, triển khai nhập dữ liệu từ Sổ hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an rà soát lộ trình bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực tham mưu triển khai kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đến hết năm 2030; phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm yêu cầu, mục tiêu theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thanh tra, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ động, nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Bộ Quốc phòng tăng cường công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo và kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và giao nhận quân năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu theo kế hoạch.

Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước, các lễ hội đầu xuân, có phương án phòng ngừa tình trạng chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau khi tham gia lễ hội của du khách. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng.

Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, các tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là khu vực diễn ra lễ hội, nơi tập trung đông người.

Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/1/2023 kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06; định kỳ hằng tháng tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường giao ban, kiểm tra, làm việc với Ủy ban nhân dân các địa phương, nhất là 05 Thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế; chuẩn bị tốt các chương trình hoạt động đối ngoại trọng điểm đã đề ra; chủ động, tích cực phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các FTA để tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường, thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu giải quyết dứt điểm các vùng “lõm” về điện và sóng viễn thông trong Quý I năm 2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trình Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban trong tháng 02 năm 2023. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số trên cả nước.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bảo đảm cung cấp đồng bộ điện, viễn thông theo tinh thần “điện đi tới đâu, viễn thông đi tới đó”, “ở đâu cũng có điện, có viễn thông”, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vùng “lõm” về điện và sóng viễn thông trong Quý I năm 2023.

Chỉ đạo, đôn đốc, thẩm định các đề án cơ sở dữ liệu quốc gia và Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường công tác thông tin, truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội; chú trọng tuyên truyền về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; nâng cao chất lượng thông tin định hướng, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phối hợp với Bộ Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, không chủ quan, lơ là phòng, chống dịch bệnh dịp lễ hội 2023. Đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng của các thế lực thù địch.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”, ban hành trong tháng 02 năm 2023. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các tài liệu hướng dẫn, triển khai và tập huấn cho các địa phương.

Đề xuất giải pháp phát huy tối đa vị trí, vai trò, sứ mệnh của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Đề xuất giải pháp phát huy tối đa vị trí, vai trò, sứ mệnh của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, nhất là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; củng cố, phát triển tập đoàn, tổng công ty có năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo để đầu tư phát triển trong một số ngành, lĩnh vực có tính chất quan trọng của nền kinh tế, các dự án lớn, hiệu quả có tính lan tỏa cao.

Khẩn trương làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 4218/VPCP-ĐMDN ngày 06 tháng 7 năm 2022; trên cơ sở đó hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình về tình hình, giải pháp phát huy vai trò của các Tập đoàn, Tổng công ty, trong đó nêu rõ vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc tổ chức thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023 để phục vụ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước (dự kiến cuối tháng 02 năm 2023).

Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị để triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại 03 dự án đạm; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại đối với 04/12 dự án tồn đọng, kéo dài còn lại.

Kịp thời giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%

Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 622/BC-BKHĐT ngày 01/2/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình); yêu cầu:

Bộ Tài chính bám sát Đề án để có phương án huy động nguồn lực thực hiện Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp phù hợp để đáp ứng kịp thời nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2022/NĐ-CP trong tháng 02 năm 2023 để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống các ngân hàng thương mại; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cho điều chuyển phần dự toán không sử dụng hết sang các nhiệm vụ chi hoặc hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư đủ thủ tục đầu tư thuộc Chương trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; tiếp tục hoàn thiện thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không được phân bổ do không đáp ứng đúng thời hạn quy định.

Bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất phương án chuyển hướng hỗ trợ thiết bị cho các học sinh, sinh viên hộ nghèo tiếp cận thông tin từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2023.

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình phân bổ chi tiết, giải ngân nguồn vốn của Chương trình trong kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng.

Bộ Y tế báo cáo cụ thể về tính khả thi, việc hoàn thiện phương án phân bổ vốn 832 tỷ đồng cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2/2023.

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 623/BC-BKHĐT ngày 01/2/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương:

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với các khoản mà các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ chi tiết theo quy định; khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để nhanh chóng triển khai làm việc, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhất là đối với các công trình dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam, các dự án sản xuất trong nước…; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn… theo nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách, công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công, khả năng tham gia của cộng đồng vào việc giám sát các dự án đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục về đầu tư công và thanh toán vốn đầu tư công theo quy định.

Khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tờ trình số 620/TTr-BKHĐT ngày 01/2/2023; yêu cầu:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành trước ngày 15/2/2023.

Ủy ban Dân tộc khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023 về xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

Đôn đốc các cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan liên quan hoàn thành ngay việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ đã đề ra, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, tiêu cực.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tư pháp và cơ quan liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình, đề xuất cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp cụ thể để xử lý và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 trong tháng 02 năm 2023;...

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình.

Nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Về việc xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Công an tại Báo cáo số 99/BCA-C06-H01 ngày 29/1/2023 về sự cần thiết xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; việc xây dựng Trung tâm này là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới, giải quyết vấn đề thực tiễn tại Việt Nam về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Chính phủ yêu cầu:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, quy mô, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ, lộ trình thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan; tận dụng tối đa hạ tầng, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị sẵn có, tiết kiệm tối đa chi phí.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước khi trình xin chủ trương của Bộ Chính trị theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30/4/2023; song song với quá trình xây dựng Đề án, cần chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm hoàn thành sớm nhất việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai và quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đang trình phê duyệt).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu, bố trí nguồn lực đầy đủ, kịp thời để đảm bảo triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tổng hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an đề xuất triển khai vào Quy hoạch.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia và các Dự án thành phần của Đề án.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load