Thứ ba 31/01/2023 04:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thực hiện 3 khâu đột phá

18:46 | 01/01/2022

(Xây dựng) - Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ngành Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị: Toàn ngành tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nghiên cứu, hình thành các công cụ quản lý, cơ chế chính sách mới để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, gồm: Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; Tập trung cho công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị (PTĐT); Đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường BĐS…

thuc hien 3 khau dot pha
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của ngành Xây dựng.

Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng

Năm 2022, ngành Xây dựng tiếp tục xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong ba khâu đột phát chiến lược, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương.

Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị tập trung lập hồ sơ đề xuất xây dựng một số Luật mới như Luật Quản lý PTĐT, Luật Cấp thoát nước, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Quản lý không gian ngầm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất các nội dung sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2014…

Các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với Hiến pháp và các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Thống nhất, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tránh chồng chéo; Phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đảm bảo tính khả thi; Bảo đảm tiến độ, chất lượng; Tăng cường phân cấp cho địa phương, đồng thời phải có công cụ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực...

Tập trung cho công tác quản lý quy hoạch, PTĐT

Đối với công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ trưởng giao Vụ Quy hoạch kiến trúc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ theo hướng nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch đảm bảo tầm nhìn, dự báo và tính khả thi; Kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh địa phương về công tác quy hoạch…

Đối với công tác quản lý PTĐT, Bộ trưởng yêu cầu tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật, công cụ quản lý để kiểm soát chặt chẽ quá trình PTĐT đồng bộ, gắn kết với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông thôn. Trong đó, Cục PTĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về PTĐT.

Nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Quản lý PTĐT và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm hình thành các công cụ mới, hiệu quả hơn trong việc kiểm soát và thúc đẩy PTĐT theo quy hoạch và có kế hoạch; Nâng cao sức cạnh tranh khu vực đô thị; Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai, từ phát triển không gian đô thị; Tổ chức và quản lý đô thị đồng bộ về hạ tầng, thông minh, xanh, văn minh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, có bản sắc…

Thực hiện có hiệu quả Đề án PTĐT thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu; Phối hợp với một số địa phương có điều kiện phù hợp để thí điểm xây dựng một số đô thị thông minh kiểu mẫu, là tiền đề tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình.

Tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện Quy hoạch Hệ thống đô thị và nông thôn theo nhiệm vụ được Chính phủ giao, ban hành trong năm 2022.

Đối với công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, Bộ trưởng giao Cục Hạ tầng Kỹ thuật quan tâm, có giải pháp, xây dựng chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là các vấn đề cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải...

Đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường BĐS

Trong công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường BĐS, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở phân khúc thu nhập thấp và trung bình; Thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Tăng cường quản lý đảm bảo thị trường BĐS phát triển ổn định, bền vững. Các Bộ ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS; Xây dựng chính sách, tháo gỡ khó khăn để phát triển NƠXH, nhà ở phân khúc thu nhập thấp và trung bình, khắc phục việc mất cân đối cơ cấu sản phẩm nhà ở.

Bộ trưởng đồng thời yêu cầu: Bám sát chặt chẽ Chương trình phục hồi nền kinh tế giai đoạn 2022 - 2023 mà Chính phủ hiện đang xây dựng để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và nguồn lực cụ thể phù hợp, trọng tâm là thúc đẩy phát triển NƠXH, nhất là nhà ở cho công nhân, người lao động.

Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm các nước có bối cảnh tương đồng để nghiên cứu, thay đổi căn bản tư duy, cách thức trong phát triển NƠXH, đa dạng hóa các nguồn lực cho phát triển NƠXH.

Theo dõi chặt chẽ việc triển khai Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; Phấn đấu năm 2022 khởi công một số dự án xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội và TP.HCM; Thường xuyên bám sát diễn biến thị trường BĐS để có giải pháp kịp thời xử lý các biến động tiêu cực của thị trường, đảm bảo thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Bên cạnh 3 khâu đột phá chiến lược nói trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đồng thời đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng khác như tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn vệ sinh lao động; Theo dõi tình hình, phát triển sản xuất và thị trường VLXD; Tăng cường nghiên cứu và chuyển giao KHCN; Tiếp tục làm tốt công tác hợp tác quốc tế.

Công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các DN thực hiện đúng theo quy định, không làm thất thoát vốn, tài chính, tài sản Nhà nước, tối đa hóa lợi ích Nhà nước. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư công đảm bảo tiến độ, đúng quy định. “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; Phấn đấu cải thiện chỉ số xếp hạng về hành chính của Bộ, cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định…

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết, đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, tận tụy với công việc.

Lãnh đạo các đơn vị phải quyết liệt, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý kịp thời các trì trệ, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, lãnh đạo các đơn vị phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chăm lo, tạo điều kiện mọi mặt cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động cống hiến, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan.

Năm 2022, ngành Xây dựng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước 4,96 - 5,56 %; Diện tích nhà ở bình quân cả nước phấn đấu đạt 25,5 m2/người; Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41,5 - 42%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên 94%; Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm dưới 16,5%; Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom và xử lý đạt 16%...

Quý Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Khắc phục hạn chế để đạt mục tiêu xây dựng sân bay Long Thành

  Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương phải xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ, phải chống tiêu cực, tham nhũng, trong đó không chia cắt các gói thầu.

  17:16 | 29/01/2023
 • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (Xây dựng) - Chiều 28/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã về Khu Di tích Kim Liên – di tích quốc gia đặc biệt thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm.

  17:03 | 29/01/2023
 • Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

  Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.

  08:46 | 29/01/2023
 • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt

  (Xây dựng) - Trưa 28/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án thành phần Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1; thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án.

  19:09 | 28/01/2023
 • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45

  (Xây dựng) – Sáng 28/01 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các bộ, ngành Trung ương đã kiểm tra Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

  12:06 | 28/01/2023
 • Hiệp định Paris - 50 năm nhìn lại

  Tháng Giêng này tròn 50 năm Hiệp định Paris - một hiệp định cho đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với dân tộc ta. Hiệp định Paris tháng 1/1973 đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định này cũng đã tạo tiền đề cho đại thắng mùa xuân năm 1975 và thống nhất đất nước Việt Nam. Nếu nhìn rộng ra, Hiệp định góp phần mở ra kỷ nguyên của một nước Việt Nam mới, độc lập, thống nhất, đổi mới và hội nhập, đồng thời thể hiện truyền thống, khát vọng hòa bình, độc lập tự chủ và bất khuất của dân tộc Việt Nam.

  08:40 | 28/01/2023
 • Thủ tướng: Bước vào năm mới với năng lượng mới, khí thế mới

  Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu, tháng đầu; khắc phục hạn chế, vướng mắc.

  20:52 | 27/01/2023
 • Thủ tướng: Kiên quyết không để người dân, DN thiếu vốn đầu tư

  Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tín dụng góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

  19:36 | 27/01/2023
 • Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

  Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến cần xác định đúng đối tượng, nội dung trọng tâm, tổ chức nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, đề xuất hướng tiếp thu, chỉnh lý để dự thảo luật có tính thực tiễn, khả thi, dự báo được tác động chính sách, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, vật lực khi triển khai thực hiện.

  19:22 | 27/01/2023
 • Thủ tướng: 'Làm ngày làm đêm', triển khai nhanh nhất dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô

  Sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô tại khu vực nút giao với đại lộ Thăng Long thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội; thăm hỏi, động viên người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

  16:54 | 27/01/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load