Thứ năm 18/07/2024 11:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thời điểm xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi thế nào?

07:47 | 15/10/2023

(Xây dựng) – Thời điểm xác định giá đất có ý nghĩa quan trọng trong việc tính giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Chính vì thế, ở những thời điểm khác nhau sẽ có giá đất khác nhau.

Thời điểm xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi thế nào?
Pháp luật quy định thời điểm xác định giá đất bồi thường là khi có quyết định thu hồi đất (ảnh minh họa).

Thời điểm xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi khi nào?

Khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai 2013 giải thích bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Theo quy định trên, nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Cụ thể, tại Điều 114 Luật Đất đai 2013 nêu rõ việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai và phải được áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Như vậy, pháp luật quy định thời điểm xác định giá đất bồi thường là khi có quyết định thu hồi đất.

Tuy nhiên, trên thực tế không thể xác định chính xác thời điểm, bởi tại Điều 67 Luật Đất đai 2013 về quy trình thu hồi đất thì trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất phải ban hành thông báo thu hồi đất chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Như vậy, từ thời điểm có thông báo thu hồi đất đến khi ban hành quyết định thu hồi đất là một khoảng thời gian tương đối dài.

Điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với cá nhân, hộ gia đình như sau:

Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load