Thứ tư 29/11/2023 03:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Thực hiện Dự án khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú

15:16 | 28/09/2023

(Xây dựng) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa ký ban hành Văn bản số 14416/UBND-NN về việc thực hiện Dự án khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân.

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Thực hiện Dự án khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 70/CV/EBEECT ngày 28/8/2023 của Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ), về việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện tại tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại Công văn số 6002/SKHDT-ĐTDN ngày 20/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 8632/STNMT-QLĐĐ ngày 19/9/2023, Sở Xây dựng tại Văn bản số 5326/SXD-HT ngày 18/9/2023, Sở Công Thương tại Văn bản số 2563/SCT-QLNL ngày 14/9/2023…

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: UBND tỉnh Thanh Hóa hoan nghênh Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) đã quan tâm đến lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt - phát điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đây là lĩnh vực đang được tỉnh Thanh Hóa quan tâm kêu gọi đầu tư. Đề nghị Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị có liên quan của tỉnh Thanh Hóa để có thông tin về việc thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, làm cơ sở xem xét, quyết định việc tham gia triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật về đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị chức năng của tỉnh làm việc trực tiếp với Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) để hướng dẫn, cung cấp thông tin, chủ trương của tỉnh về dự án Khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân; phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 8647/UBND-THKH ngày 20/6/2023, về việc giao thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Đồng thời, giao các ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Thọ Xuân trong việc triển khai thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load