Thứ sáu 23/02/2024 22:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

16:56 | 22/06/2023

(Xây dựng) - Mới đây, 4 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh: Lạng Sơn, Đắk Lắk, Bắc Ninh và Hậu Giang đã tiến hành thảo luận tại Tổ 13 gồm về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh chủ trì thảo luận.

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Toàn cảnh buổi thảo luận tại Tổ 13.

Tờ trình của Chính phủ cho biết, dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật về kinh doanh bất động sản để phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, lành mạnh, ổn định và vận hành thông suốt; cơ cấu lại thị trường bất động sản; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; phát triển đô thị, các dự án bất động sản gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý, có tính đến thời điểm thực hiện quy hoạch, kế hoạch để cân đối cung cầu, tạo mặt bằng giá bất động sản phù hợp, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Việc xây dựng dự án luật luôn bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các Nghị quyết, văn bản khác có liên quan của Chính phủ để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và phát triển thị trường bất động sản; đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Dự án Luật được xây dựng trên quan điểm giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến bất động sản như: Đất đai, đầu tư, tài chính, tín dụng. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương về thị trường bất động sản. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh; đảm bảo vận hành các quan hệ về kinh doanh bất động sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thẩm tra dự án luật này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh bất động sản. Dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Về tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, Ủy ban Kinh tế cho rằng, cần tiếp tục rà soát dự thảo Luật, đối chiếu với các dự thảo Luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bám sát định hướng chính sách chung, không tạo ra rào cản về chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Về cơ bản, các tài liệu trong Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số văn bản kèm theo Hồ sơ dự án Luật như: Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn chung chung; dự thảo Nghị định quy định chi tiết chưa được hoàn thiện theo ý kiến thẩm tra sơ bộ; Bảng thuyết minh chưa thống nhất với dự thảo Luật; dự thảo Luật cần tiếp tục được hoàn thiện về kỹ thuật. Để bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật, Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện đồng bộ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và dự kiến danh mục các văn bản hướng dẫn cần ban hành.

Cùng với đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), thống nhất về khái niệm và theo nguyên tắc những nội dung về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất có đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản thì quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản; các luật khác có liên quan không nhắc lại quy định đó mà dẫn chiếu theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ 13 cơ bản nhất trí với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng ý về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành và cơ bản nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung nhưng các đại biểu cũng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật, tập trung vào các nội dung: Tính tương thích, phân biệt phạm vi điều chỉnh giữa Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với các Luật có liên quan như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở; quy định về giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch; điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án kinh doanh bất động sản; điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản; Điều tiết thị trường bất động sản...

Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load