Thứ bảy 25/06/2022 12:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển Thanh tra xây dựng địa bàn thành Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

15:11 | 23/03/2022

(Xây dựng) – Để thuận lợi trong công tác quản lý trật tự xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND các địa phương, trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng.

Theo đó, 22 Đội Thanh tra xây dựng địa bàn, cùng cơ sở vật chất sẽ được bàn giao về cho các quận, huyện quản lý nhằm mục tiêu đảm bảo không làm tăng thêm biên chế công chức.

thanh pho ho chi minh chuyen thanh tra xay dung dia ban thanh doi quan ly trat tu xay dung do thi
Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện nhằm tăng cường quản lý chặc chẽ về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và tăng tính chủ động cho quận, huyện.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, song song với bàn giao Đội Thanh tra địa bàn về quận, huyện Thành phố thì Sở Xây dựng cũng bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn. Các chức năng nhiệm vụ này thuộc Phòng Quản lý đô thị thì nay chuyển sang Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, đảm bảo không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là giúp UBND các quận, huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường lòng lề đường, nơi công cộng.

Đồng thời, giúp kiện toàn về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn, khắc phục những hạn chế về tổ chức, đảm bảo đủ về số lượng, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Qua đó, phân định rõ phạm vi hoạt động và mối liên hệ, phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Theo đề án thí điểm, khi thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, phải đảm bảo nguyên tắc: công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố được thực hiện đồng bộ, liên tục, kịp thời, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị; thông tin kịp thời, chính xác đến cá nhân, tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tin truyền thông và các cơ quan, Sở, ngành có liên quan việc thay đổi về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của các lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện đảm bảo không làm phát sinh thêm biên chế...

Như vậy, sau 9 năm lực lượng Thanh tra xây dựng hoạt động theo Nghị định 26/2013 đã thu được những thành quả nhất định. Tuy nhiên cũng bộc lộ những bất cập đòi hỏi phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới, nhất là ở một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load