Thứ tư 06/12/2023 12:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tham vấn ý kiến thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

13:10 | 01/09/2023

(Xây dựng) – Ngày 31/8, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo Tham vấn ý kiến thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng chủ trì Hội thảo.

Tham vấn ý kiến thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng chủ trì Hội thảo.

Là quy hoạch ngành quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng cho biết, Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng tổ chức lập là một trong 39 Quy hoạch ngành quốc gia theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Quy hoạch, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến góp ý của các địa phương, Bộ, ngành, hội, hiệp hội và các chuyên gia vào tháng 12/2022 và tháng 4/2023. Đến nay, cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn đã tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, Bộ Xây dựng đã trình Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 26/7/2023 về việc thẩm định Quy hoạch.

Ngày 14/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vụ trưởng Trần Thu Hằng nhấn mạnh, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan là thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến của các chuyên gia, cơ quan chuyên môn về quy hoạch, xây dựng về một số nội dung thẩm định đối với dự thảo Quy hoạch.

Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có vai trò, ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng đường lối cho quá trình phát triển đô thị và nông thôn đảm bảo tính ổn định, bền vững trên cơ sở tổ chức không gian phù hợp; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nguồn nước, đất đai hợp lý và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch được phê duyệt sẽ là một trong các công cụ quản lý quan trọng của ngành Xây dựng; hướng tới hình thành tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn trên toàn quốc phát triển có trọng tâm, trọng điểm; có mối quan hệ hữu cơ, tạo ra sự phát triển cân đối giữa các vùng; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, các đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế.

Đồng thời tăng cường mối liên kết đô thị - nông thôn, nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị và nông thôn, bao tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ quốc phòng an ninh phù hợp từng giai đoạn phát triển chung của đất nước.

Vụ trưởng Trần Thu Hằng bày tỏ mong muốn, thông qua Hội thảo này, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá các nội dung. Trong đó có đặc điểm phân bố, sử dụng không gian của hệ thống đô thị, hệ thống dân cư nông thôn (phân bố dân cư, lao động, đất đai, hạ tầng đô thị...); không gian kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị: Nhận dạng xu hướng đô thị hóa giai đoạn 2010-2020, các thuận lợi, khó khăn và vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch thời kỳ này.

Các đề xuất về dự báo, xu thế phát triển, kịch bản phát triển nêu tại nội dung dự thảo Quy hoạch; sự phù hợp với các định hướng của Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 81/2023/QH15 và mục tiêu Quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xác định tại Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; sự tương thích, đồng bộ của các dự báo, đề xuất phát triển với các quy hoạch, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực và khả năng, tỉnh khả thi trong bối cảnh thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Các chiến lược trọng tâm và định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ; giải pháp liên kết phát triển giữa các đô thị, giữa phát triển đô thị và phát triển nông thôn. Chú trọng đến các định hướng phát triển các “vùng đô thị lớn”; mạng lưới đô thị trung tâm quốc gia, trung tâm vùng; mạng lưới đô thị chuyên ngành quốc gia; vùng nông thôn có mức độ đô thị hóa cao là những vấn đề mới cần quy hoạch và quản lý từ cấp Trung ương đến cấp địa phương trong thời kỳ 2021-2030.

Các đề xuất định hướng hạ tầng đô thị, nông thôn; phương án khai thác sử dụng và bố trí đất cho phát triển hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích; Liên kết vùng và liên kết ngành.

Quan điểm về xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư và luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành về phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; các đề xuất về giải pháp thực hiện quy hoạch.

Tham vấn ý kiến thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Phải làm rõ các yếu tố của đô thị và nông thôn

Tại Hội thảo, các chuyên gia, đơn vị thực hiện đã trình bày các nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch như: Tóm tắt nội dung Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch… Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến đánh giá và hoàn thiện nội duy quy hoạch.

Theo Ths. Lã Thị Kim Ngân, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nội dung quy hoạch đã đảm bảo đủ các yêu cầu để trình thẩm định, trong đó cơ bản đề cập các nội dung yêu cầu trong nhiệm vụ, quy hoạch cấp trên, cơ sở pháp lý… Tuy nhiên, bà Ngân cũng đề nghị đơn vị thực hiện giới hạn mức độ nghiên cứu; chỉ ra các nội dung được kế thừa, được phê duyệt quy hoạch; cấu trúc nội dung cần có sự tương đồng với quy hoạch dân cư nông thôn; bổ sung các nội dung về đô thị; bổ sung nhận định về hình thái tổ chức khu dân cư nông thôn; xem xét định hướng sử dụng đất, phải có quy đất cho đô thị hóa, dành quỹ đất để phát triển.

Còn theo ý kiến của PGS.TS Vũ Thị Vinh, Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời gian qua đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Bộ, ngành, hội nghề nghiệp, địa phương… Các nội dung trong quy hoạch luôn sát với thực tế.

Bà Vinh cho rằng, để nội dung quy hoạch thêm hoàn thiện, các đơn vị thực hiện cần có đánh giá bất cập trong phân loại đô thị; lưu ý nội dung về hạ tầng khung giao thông quốc gia, hạ tầng kỹ thuật thoát nước; có đánh giá hiện trạng cấp nước, bổ sung hạ tầng cấp nước cho nông thôn; xem xét về năng lượng, đánh giá hiện trạng. Đồng thời cần bổ sung thêm về các liên kết, đặc biệt là liên kết tăng trưởng kinh tế; bổ sung chiếu sáng nông thôn; xem xét thêm về giao thông xanh, hạ tầng công trình ngầm.

Bên cạnh đó, KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam nhận định, trong Quy hoạch đô thị và nông thôn cần phải làm rõ quá trình đô thị hóa; cần tách khái niệm đô thị và nông thôn để làm rõ; xem xét hệ thống bản đồ trong nội dung quy hoạch, đặc biệt là địa lý, hành chính, hệ thống giao thông, các đô thị quan trọng.

Tham vấn ý kiến thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đại diện Bộ, ngành đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Ngoài ra, các đại biểu tham gia Hội thảo còn cho rằng, đơn vị thực hiện cần phải lưu ý về việc đảm bảo sự thống nhất về các cấp độ quy hoạch; lưu ý về phân loại đô thị, các quy định nên có số liệu phù hợp để các địa phương dễ áp dụng; nên tổng hợp theo 6 vùng để nhìn nhận mức độ phát triển của hạ tầng; đánh giá kỹ hạ tầng; xem xét lại định hướng về hạ tầng, không gian ngầm; lưu ý về cơ sở dữ liệu quy hoạch; cần có sự kết nối giữa các quy hoạch; gắn kết với 6 vùng liên kết kinh tế, tăng tính khả thi với các quy hoạch, có kết nối đồng bộ. Về định hướng phát triển nông thôn, nên cụ thể hóa các vùng, đưa ra định hướng, mô hình phát triển nông thôn phù hợp với từng vùng miền; lưu ý sắp xếp đơn vị hành chính...

Tham vấn ý kiến thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Toàn cảnh Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng cảm ơn sự tham gia tích cực, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị tại các địa phương, các hội nghề nghiệp, các chuyên gia; Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ.

Đồng thời cho biết, các ý kiến trao đổi, thảo luận, tham luận tại Hội thảo ngày hôm nay sẽ hợp phần quan trọng để Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan nghiên cứu trong quá trình thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch.

Nhật Minh – Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load