Thứ năm 21/10/2021 14:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý đối với trường hợp vi phạm trong quản lý đầu tư

08:41 | 21/09/2021

(Xây dựng) - Ngày 17/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầy tư trên địa bàn.

thai nguyen kien quyet xu ly doi voi truong hop vi pham trong quan ly dau tu
Dự án Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên được triển khai từ năm 2009 đến nay qua nhiều lần gia hạn nhưng mới chỉ thực hiện được khoảng 30% khối lượng.

Ngày 16/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận số 1046/KL-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn thanh tra từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2018. Theo đó, qua công tác thanh tra cho thấy tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản được quan tâm, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động khai thác khoáng sản. Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách, bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh và đất nước...

Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn thanh tra. Đồng thời, kiến nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục triệt để những thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra, trong đó quan tâm chỉ đạo thu hồi một số dự án chậm tiến độ, đóng cửa một số điểm mỏ khi hết hạn khai thác; quan tâm chỉ đạo triển khai thu tiền thuế nợ đọng từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo rà soát các khoản thuế để bảo đảm thu đúng, thu đủ tiền thuế bảo vệ môi trường…

Thực hiện Kết luận số 1046/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầy tư trên địa bàn, ngày 17/9/2021, ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh việc đề xuất, tham mưu phân bổ nguồn vốn đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công; các dự án khi triển khai phải được thẩm định, phân tích làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, được bố trí trong vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, đúng định mức, có đầy đủ cơ sở tính toán về tổng mức đầu tư, dự toán theo quy định pháp luật đầu tư xây dựng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá đầy đủ thông tin và các điều kiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch, kế hoạch, các điều kiện về đất đai, xây dựng và môi trường…

Khi lập phương án tài chính cho dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở… phải tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm và phù hợp với thị trường theo quy định pháp luật, tránh thất thu ngân sách Nhà nước.

Rà soát, tham mưu thực hiện thu hồi, hủy bỏ, điều chỉnh nội dung của các dự án đầu tư chưa phù hợp, chưa đảm bảo đúng quy định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư/ đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở…) đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan và hiệu quả kinh tế. Khuyến khích tăng tỷ lệ áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu; đảm bảo tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các nội dung phê duyệt trong đề xuất chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định phê duyệt dự án và các cam kết giữa nhà đầu tư với chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các quy định của pháp luật tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách để kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh vi phạm, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vi phạm trong quản lý đầu tư.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load