Thứ sáu 19/07/2024 21:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Chấm dứt tình trạng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định của pháp luật

08:08 | 30/10/2023

(Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trước thực trạng tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ, gây khó khăn, phát sinh chi phí, tạo bức xúc trong dư luận xã hội.

Thái Nguyên: Chấm dứt tình trạng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định của pháp luật
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kiểm tra hoạt động Trung tâm hành chính công tỉnh kể cả lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành yêu cầu có giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp Bộ, cấp tỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ; đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân…

Theo Luật Lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp là phiếu có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án. Mặc dù Bộ, ngành Tư pháp cho biết không khuyến khích việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, không đúng mục đích theo quy định của pháp luật, nhưng nhiều cơ quan, tổ chức vẫn lạm dụng điều này khiến số lượng người có nhu cầu xác minh lý lịch tư pháp tăng cao, gây sức ép tới các cơ quan cấp phiếu.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý; có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan Nhà nước chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp, không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp phiếu lý lịch tư pháp; có các giải pháp phù hợp, hiệu quả ngăn chặn tình trạng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp gây khó khăn, phát sinh chi phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư không đúng quy định của pháp luật, gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân.

Thái Nguyên: Chấm dứt tình trạng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định của pháp luật
Cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác, Sở Tư pháp Thái Nguyên bố trí cán bộ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để đáp ứng yêu cầu về cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

Riêng Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại Công an tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4105/BTP-TTLLTPQG ngày 05/9/2023 về việc tăng cường phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm thời hạn trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ đối với các doanh nghiệp thành viên nhằm hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load