Thứ hai 04/03/2024 22:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sửa quy định nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương

15:25 | 28/07/2023

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Sửa quy định nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương
Sửa quy định nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 1, 2 của Điều 6 về nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:

Sơ đồ định hướng phát triển không gian khu vực đô thị trung tâm: Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng; các khu chuyển đổi chức năng; khu hiện có hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu phát triển mới (trong đó xác định phạm vi, quy mô của các khu dân cư; khu chức năng cấp quốc gia, cấp vùng và thành phố); khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu cấm xây dựng; các khu dự trữ phát triển; an ninh, quốc phòng.

Xác định vị trí, quy mô hệ thống trung tâm: Hành chính, thương mại – dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh và không gian mở của đô thị; trung tâm chuyên ngành nghiên cứu, đào tạo, y tế,… cấp quốc gia, cấp vùng và cấp thành phố. Xác định khu vực dự kiến xây dựng, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực cấm xây dựng công trình dịch vụ - công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm cấp đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của khu vực đô thị trung tâm: Nội dung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Xác định các tuyến hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị (trở lên) có bố trí hệ thống giao thông ngầm, hệ thống tuy-nen, hào kỹ thuật; xác định công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm cấp đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực đô thị trung tâm kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Định hướng phát triển không gian cho khu vực đô thị trung tâm: Nội dung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Hệ thống trung tâm xác định theo cấp quốc gia, cấp vùng, cấp thành phố. Định hướng khu vực dự kiến xây dựng, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực cấm xây dựng công trình dịch vụ - công cộng ngầm cấp đô thị.

Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu vực đô thị trung tâm (bao gồm công trình giao thông ngầm, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm cấp đô thị, các tuyến hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị có bố trí hệ thống giao thông ngầm, hệ thống tuy-nen, hào kỹ thuật) làm cơ sở triển khai đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load