Thứ hai 05/12/2022 21:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sân bay Long Thành: Phân loại xử lý nhanh đất giấy tay

23:11 | 07/12/2021

(Xây dựng) - Để kịp tiến độ, Tổ công tác xử lý vướng mắc các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất phục vụ cho việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Long Thành rà soát, phân loại và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp đất “giấy tay” thuộc dự án.

san bay long thanh phan loai xu ly nhanh dat giay tay
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

Hiện nay, quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành đang gặp khó khăn lớn nhất là việc xử lý đối với hơn 1 ngàn trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… quyền sử dụng đất nhưng không lập thủ tục theo quy định (đất “giấy tay”).

Trên cơ sở phân loại các trường hợp, Tổ công tác đã xem xét hồ sơ của từng dạng và đã có ý kiến đối với các đơn vị có liên quan gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Long Thành, UBND xã Bình Sơn… về hướng giải quyết đối với từng dạng hồ sơ.

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư cũng như đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Long Thành khẩn trương thực hiện ngay việc kiểm kê tài sản đối với các đối tượng đang sử dụng đất theo quy định tại Khoản 5, Điều 8, Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND (Quyết định ban hành quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 16/10/2019) của UBND tỉnh để làm cơ sở lập, phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó, Tổ công tác có đề xuất thêm một điều kiện đối với các trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn liên lạc được thì đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Long Thành chỉ đạo việc kiểm đếm tài sản cho người đang sử dụng đất phải có sự tham gia, chứng nhận của người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chết thì thông báo cho các đối tượng được thừa kế biết để việc kiểm đếm tài sản có sự tham gia chứng kiến của các thành phần tham gia kiểm đếm theo quy định tại Quyết định số 41 của UBND tỉnh. Trên cơ sở phân loại và căn cứ vào các quy định của pháp luật, Tổ công tác đã đề xuất các giải pháp về việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đất “giấy tay”.

Cụ thể, đối với 13 trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trên thực tế thì có 43 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thì đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Long Thành căn cứ quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 (trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Đối với 29 trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và hiện nay đã phát sinh thành 99 đối tượng, trong đó có 59 trường hợp nhận chuyển quyền có xác nhận của UBND cấp xã, hoặc có công chứng, chứng thực và 40 trường hợp chỉ nhận chuyển quyền bằng giấy viết tay không có xác nhận, công chứng, chứng thực.

Với nhóm đối tượng này, Tổ công tác đề nghị UBND huyện Long Thành chỉ đạo rà soát lại các hợp đồng được công chứng, chứng thực và các quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm chuyển quyền. Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp người nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng đối với 40 trường hợp nhận quyền sử dụng đất không có hợp đồng, không có công chứng thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với 182 trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay, không có hợp đồng được công chứng, chứng thực và hiện đã phát sinh thành 644 đối tượng thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Riêng đối với 26 trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vừa thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và thừa kế quyền sử dụng đất với nhiều nội dung khác nhau trên cùng một đối tượng chuyển quyền và hiện nay đã phát sinh thành 104 trường hợp thì đề nghị UBND huyện Long Thành chỉ đạo rà soát để xử lý theo hướng lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp người nhận quyền sử dụng đất có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với 14 trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chết hoặc chưa liên lạc được thì đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Long Thành Thành tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp chưa liên lạc được với người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị giao UBND huyện Long Thành căn cứ giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ liên lạc ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được cấp giấy để thông báo, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, đăng báo, đài công khai để xử lý.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load