Thứ bảy 22/06/2024 02:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Rà soát các Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14:59 | 23/05/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, nội dung, tài liệu Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát các Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ninh Bình rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, nội dung, tài liệu Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Công điện số 46/CĐ – TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện trên đảm bảo kịp thời, đầy đủ, hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, nội dung, tài liệu Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) đảm bảo thống nhất với nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ – TTg ngày 4/3/2024, phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi hồ sơ quy hoạc tỉnh được hoàn thiện, thực hiện cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định. Cùng với đó, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh theo quy định, tham mưu để UBND tỉnh trình phê duyệt đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, số liệu thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với nội dung Quyết định số 218/QĐ – TTg ngày 4/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với các quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với các nội dung mâu thuẫn hoặc khác với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có), các đơn vị chủ động nghiên cứu, kịp thời báo cáo cụ thể phương án xử lý về UBND tỉnh.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán và trước pháp luật về tính chính xác, phù hợp của các nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, dữ liệu và các vấn đề khác có liên quan của quy hoạch tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load