Thứ hai 20/05/2024 21:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực

14:52 | 03/04/2024

(Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra trong ngày 3/4/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu năm 2024 đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5%
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực

Trong quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 5,66%, cao hơn cùng kỳ từ năm 2020 và cao hơn kịch bản đề ra. Cả 3 khu vực đều phát triển tốt: Nông nghiệp tăng 2,98%; công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%; dịch vụ tăng 6,12%.

Nền kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,23% so với tháng 2; bình quân quý I/2024 tăng 3,77%. Tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt; mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm.

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao, tiếp tục xuất siêu lớn, góp phần bảo đảm cán cân thanh toán. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 tăng 9,2% so với cùng kỳ; tính chung quý I/2024 tăng 8,2%.

Tình hình tài chính – ngân sách Nhà nước tiếp tục được cải thiện rõ nét. Thu ngân sách Nhà nước quý I/2024 đạt 31,7% dự toán năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2024 tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Việc phát triển doanh nghiệp tiếp tục tăng với xu hướng tích cực. Tháng 3/2024 có 14.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 64,3% so với tháng 2; tính chung quý I/2024 có 36.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân của lao động quý I/2024 đạt 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính ngày càng được chú trọng, nhất là cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định nước ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Ví dụ, lạm phát, lãi suất và tỷ giá còn cao do giá dầu thô, giá lương thực, lãi suất, tỷ giá trên thị trường thế giới biến động mạnh. Rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản thế giới; xu hướng bất ổn chính trị, kinh tế, xã hội tiếp tục gia tăng.

Một số ngành sản xuất công nghiệp phục hồi chậm. Các lĩnh vực dịch vụ ăn uống, giải trí chưa phục hồi rõ nét. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn; số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn lớn.

Về đầu tư công, còn 32.000 tỷ đồng chưa phân bổ; có nguy cơ thiếu cát san lấp nền cho các dự án giao thông, các công trình trọng điểm, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn

Chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 với tinh thần “Năm quyết tâm”, “Năm bảo đảm” và “Năm đẩy mạnh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu năm 2024 đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5%
Trong quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm thứ nhất là khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức. Thứ hai là quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Thứ ba là quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, thúc đẩy phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Thứ tư là quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Thứ năm là quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần quyết tâm hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 vào ngày 30/6 và 2 dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Diễn Châu – Bãi Vọt vào ngày 30/4.

Nhưng ngoài quyết tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính còn yêu cầu “5 bảo đảm” nhằm đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế cần được bảo đảm ổn định và kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững.

Các loại thị trường phải được bảo đảm phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch, bao gồm: Thị trường hàng hóa, dịch vụ; Thị trường lao động; Thị trường bất động sản, thị trường vốn (ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu)...; Thúc đẩy phát triển các loại thị trường mới như thị trường tín chỉ carbon, dữ liệu…

Thủ tướng còn nhấn mạnh các Bộ, ngành và địa phương cần bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.

Chính trị, an sinh xã hội, an ninh, an toàn và an dân lại càng phải bảo đảm; Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ phải được bảo vệ vững chắc.

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 5 đẩy mạnh.

Đầu tiên là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và bổ sung, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và các ngành, lĩnh vực mới nổi như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hydrogen…).

Bên cạnh đó, các đơn vị phải đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Trung tâm Dữ liệu quốc gia; Đẩy mạnh giải quyết khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không tạo thêm rào cản cho người dân, doanh nghiệp; Xử lý, giải quyết các vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở… trong tháng 4; chuẩn bị tốt các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Mặt khác, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế cũng cần được đẩy mạnh; Khẩn trương cụ thể hóa, khai thác có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao thành chương trình, dự án cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở tất cả các cấp, các ngành.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
 • Giải quyết thỏa đáng tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư, ban quản lý

  (Xây dựng) - Đây là một trong những đề xuất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phản hồi. Đề xuất được đề cập tại Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày, sáng 20/5.

 • Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

  (Xây dựng) – Chiều 20/5, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội. Với kết quả 475/475 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 97,54% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Triển khai 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025

  (Xây dựng) – Đó là một trong những nội dung chính được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu trong Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 20/5.

 • Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

  (Xây dựng) – Sáng 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

 • 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tháng Năm nhớ Bác

  Sinh thời, cứ mỗi dịp sinh nhật Bác, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế lại gửi tới Bác những tình cảm sâu nặng, lời chúc tốt đẹp nhất và ai cũng muốn có một món quà kính tặng Bác.

 • Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án Luật

  (Xây dựng) – Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Họp báo.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load