Thứ hai 04/12/2023 11:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá đất

12:02 | 01/03/2022

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá đất trên địa bàn.

quang ngai tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve tham dinh gia dat
Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có Công văn số 681/UBND-KTTH giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 462/BTC-QLG ngày 12/01/2022.

Theo Bộ Tài chính, hoạt động thẩm định giá bao gồm thẩm định giá của Nhà nước và thẩm định giá của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, giúp tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư mua sắm tài sản, chống lãng phí, thất thoát trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, các nhà đầu tư và các bên liên quan tham gia giao dịch… Tuy nhiên, thời gian qua, đã xuất hiện một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá, đáng chú ý là những vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hoạt động nghề nghiệp nên ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá…

quang ngai tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve tham dinh gia dat
Hoạt động thẩm định giá đất tác động rất lớn đến thị trường bất động sản.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá được quy định tại Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá của nhà nước tại khoản 2 Điều 31 và Điều 44, 45, 46 của Luật Giá và Mục 4 (từ Điều 23 đến Điều 32) Nghị định số 89/2013/NĐ-CP.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, cũng như quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Luật Đất đai năm 2013.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load