Chủ nhật 05/02/2023 02:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất

11:47 | 08/12/2022

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất
Quảng Ngãi ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định là quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất, áp dụng cho cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai. Cũng như tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất. Cùng với đó là tổ chức, các cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chi tiết đơn giá nhà, vật kiến trúc được xác định theo từng hạng mục, cấp nhà. Các công trình phục vụ đời sống, công trình phục vụ sản xuất, các loại giếng đóng, trang (am) - mồ mả và các cấu kiện hoàn thiện khác.

Quảng Ngãi ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2022.

Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2022. Đồng thời thay thế Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load