Thứ hai 20/03/2023 20:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Dự án Khu dân cư Thống Nhất, chủ đầu tư tự ý lựa chọn nhà thầu tư vấn mà không qua đấu thầu

10:31 | 09/02/2023

(Xây dựng) - Theo công văn ngày 01/2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang ký, liên quan đến vấn đề quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn khi thực hiện dự án, chủ đầu tư không trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định khoản 1 Điều 6 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Quảng Nam: Dự án Khu dân cư Thống Nhất, chủ đầu tư tự ý lựa chọn nhà thầu tư vấn mà không qua đấu thầu
Dự án Khu dân cư Thống Nhất tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đối với vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án chưa đúng quy định. Giao Sở Tài chính chủ trì tổ chức họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Điện Bàn để thống nhất hướng xử lý quyết toán chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Sở Tài chính Quảng Nam cũng cho biết: Ngày 28/12/2022, UBND thị xã Điện Bàn có Công văn số 444/BC-UBND báo cáo về hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến công tác quyết toán dự án, trong đó có nội dung hồ sơ thủ tục trình phê duyệt quyết toán dự án còn thiếu một số thủ tục, chưa đủ cơ sở pháp lý để quyết toán đối với các chi phí tư vấn như khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán… đã được Sở Tài chính nêu trong báo cáo thẩm tra quyết toán số 113/BC-STC ngày 25/7/2017. Do Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 nên UBND thị xã Điện Bàn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho chủ trương quyết toán dự án mà không cần quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu để có cơ sở trình phê duyệt quyết toán dự án.

Về chi phí quyết toán dự án, theo Sở Tài Chính, dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng tại Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020, trong đó đã khấu trừ khoản chi phí chuyển giao dự án của các chủ đầu tư cũ trước khi xác định tiền sử dụng đất còn lại doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước. Kinh phí đã chuyển trả cho Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Điện Bàn là các chủ đầu tư cũ là khoản chi phí đầu tư dự án đã được Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án dừng thực hiện, do vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành có trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào chi phí đầu tư dự án.

Dự án Khu dân cư Thống Nhất tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn trước đây do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 08/02/2006 và dừng thực hiện vào ngày 15/01/2008. Sau đó dự án được giao UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư tại công văn số 1145/UBND-KTN ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh. Đến năm 2013 dự án chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng quy mô đầu tư gần 20,8ha, trong đó giai đoạn 1 thực hiện khoản 8,3ha. Hiện nay giai đoạn 1 đã thực hiện xong.

Vĩnh Diện

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load