Thứ ba 27/02/2024 05:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Phát Diệm

13:11 | 24/11/2023

(Xây dựng) – Theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình, vị trí điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồm phạm vi các tuyến đường 2 bên sông Phát Diệm, sông Lưu Phương, sông Tân Thành trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn.

Ninh Bình: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Phát Diệm
Các tuyến đường 2 bên sông Phát Diệm, sông Lưu Phương, sông Tân Thành được điều chỉnh cục bộ.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch đó là: Tuyến đường Phát Diệm (đoạn Km1+990 đến Km+220), mặt cắt theo quy hoạch đã được phê duyệt: B =(4,5m + 7,0m)x2 + Bsông = 23,0m + Bsông. Trong đó: Bvỉa hè mỗi bên = 4,5m; Bmặt đường =7,0m; đua lan can ra phía sông Blan can =0,5m, Bsông trung bình từ 3m đến 15m; Mặt cắt điều chỉnh quy hoạch: B =(4,5+7,0)x2 + Bgiải phân cách giữa = 23m + Bgiải phân cách giữa. Trong đó: Bvỉa hè mỗi bên = 4,5m; Bmặt đường =7,0m; Bgiải phân cách giữa trung bình từ 3m đến 15m, trong đó có cống hộp chiều rộng Bcống=4,0m;

Đối với tuyến đường Lưu Phương (đoạn từ Km1+990 đến Km3+220): Mặt cắt theo quy hoạch đã được phê duyệt: B =(5,5m+7,0m+1,0m)x2 + Bsông = 27m + Bsông. Trong đó: Bvỉa hè = 5,5m; Bmặt đường =7,0m; Bvỉa hè giáp sông = 1,0m; Bsông trung bình từ 3m đến 14m; Mặt cắt điều chỉnh quy hoạch: B =(5,5m+7,0m)x2 + Bgiải phân cách giữa = 25m + Bgiải phân cách giữa. Trong đó: Bvỉa hè = 5,5m; Bmặt đường =7,0m; Bgiải phân cách giữa trung bình từ 5m đến 16m, trong đó có cống hộp chiều rộng Bcống=3,0m.

Đối với tuyến đường Tân Thành (đoạn từ Km1+990 đến Km2+985): Mặt cắt theo quy hoạch đã được phê duyệt: B =(2,0m+6,0m)x2 + Bsông = 16m + Bsông. Trong đó: Bvỉa hè = 2,0m; Bmặt đường =6,0m; đua lan can ra phía sông Blan can = 0,5m; Bsông trung bình từ 2 đến 7m. Mặt cắt điều chỉnh quy hoạch: B =(2,0m+6,0m)x2 + Bgiải phân cách giữa = (16m + Bgiải phân cách giữa). Trong đó: Bvỉa hè = 2,0m; Bmặt đường =6,0m; Bgiải phân cách giữa = trung bình từ 2,0m đến 7,0m, trong đó có cống hộp chiều rộng Bcống=2,0m.

Đối với tuyến đường Tân Thành (đoạn từ Km2+985 đến Km3+220): Mặt cắt theo quy hoạch đã được phê duyệt: B =(2,0m+6,0m)x2 + Bsông = 16m + Bsông. Trong đó: Bvỉa hè = 2,0m; Bmặt đường =6,0m; đua lan can ra phía sông Blan can = 0,5m; Bsông trung bình 7m, kè mái nghiêng; Mặt cắt sau điều chỉnh quy hoạch: B =(2,0m+6,0m)x2 + Bsông = 16m + Bsông. Trong đó: Bvỉa hè = 2,0m; Bmặt đường =6,0m; Bgiải phân cách giữa trung bình 7m, trong đó có cống hộp chiều rộng Bcống=2,0m.

Các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác theo quyết định sẽ điều chỉnh bổ sung theo điều chỉnh bổ sung các tuyến đường giao thông, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quy hoạch phân khu Phát Diệm đã được phê duyệt.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load