Thứ hai 15/07/2024 19:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghi Sơn (Thanh Hóa): Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng bến cảng chuyên dùng

11:37 | 28/10/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3955/QĐ-UBND, về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ kho đầu mối LPG và kho nhựa đường lỏng tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nghi Sơn (Thanh Hóa): Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng bến cảng chuyên dùng
Một góc cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ kho đầu mối LPG và kho nhựa đường lỏng tại Khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH MTV Tân Thành 8, đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 15/8/2019, điều chỉnh tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 23/7/2020, với nội dung như sau:

Nội dung về tiến độ thực hiện dự án quy định tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, được điều chỉnh, tiến độ thực hiện dự án, giai đoạn 1: Hoàn thành trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2: Hoàn thành trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất giai đoạn 2 của dự án.

Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất giai đoạn 2 của Dự án xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ kho đầu mối LPG và kho nhựa đường lỏng tại Khu kinh tế Nghi Sơn tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH MTV Tân Thành 8 đến hết quý I/2025. Trong thời gian gia hạn hoặc trong trường hợp dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư: Công ty TNHH MTV Tân Thành 8 có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án, tập trung nguồn lực để sớm khởi công xây dựng và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động đảm bảo theo tiến độ quy định; chỉ được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; hằng quý, hằng năm, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và cơ quan thống kê trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Giao UBND thị xã Nghi Sơn giám sát chặt chẽ quá trình triển khai đầu tư dự án, đảm bảo không để ảnh hưởng tới môi trường, sản xuất của nhân dân và kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực; đồng thời, khẩn trương triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án, đảm bảo xong trước ngày 31/12/2024.

Đồng thời giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Nghi Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load