Thứ năm 20/06/2024 02:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Mộc Châu (Sơn La): Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị

15:34 | 06/06/2024

(Xây dựng) – Việc tăng cường trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị nhằm đảm bảo sự đồng bộ, mang tính chiến lược hiệu quả, lâu dài góp phần hoàn thiện diện mạo mỹ quan các đô thị trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Mộc Châu (Sơn La): Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị
Mộc Châu đang từng bước được đầu tư đồng bộ, kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Thời gian qua, huyện Mộc Châu đã tập trung triển khai Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040 với phạm vi toàn huyện, làm căn cứ pháp lý triển khai các bước liên quan đến nâng cấp đô thị Mộc Châu đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, Mộc Châu đã hoàn thành báo cáo Ban chỉ đạo phát triển đô thị, Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025 về phương án ranh giới nội thị, ngoại thị…

Huyện đã phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác rà soát các điểm bất hợp lý và xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong công tác điều chỉnh quy hoạch. UBND tỉnh đã phê duyệt, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư, dịch vụ, du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tại 3 điểm bất hợp lý và Quy hoạch phân khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La với 04 điểm bất hợp lý. Phê duyệt Quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông Trường Mộc Châu và Quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Mộc Châu. Đồng thời, huyện chỉ đạo lập, phê duyệt 12 quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng; ban hành thông báo công bố, công khai 12 quy hoạch; trình xin ý kiến điều chỉnh tổng mặt bằng 01 quy hoạch.

Từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng đô thị, kết hợp quản lý quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch chung nông thôn, huyện đã phê duyệt nhiệm vụ đối với 09 đồ án quy hoạch và xin ý kiến về tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong triển khai quy hoạch chung xây dựng các xã. Để tiếp tục triển khai thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn các xã và dừng triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã Phiêng Luông, Đông Sang tại Tờ trình số 4437/TTrUBND ngày 03/11/2023 và Thông báo số 1397TB/HU ngày 22/11/2023 cho chủ trương tiếp tục triển khai quy hoạch chung xây dựng của 10 xã, dừng 02 xã thực hiện theo đúng quy trình.

Triển khai lập các đồ án quy hoạch bằng nguồn vốn tài trợ quy hoạch trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2021-2022 và xin chủ trương dừng triển khai thực hiện danh mục thu hút tài trợ lập quy hoạch chi tiết. Đồng thời, rà soát tiến độ, khối lượng hoàn thành và công tác thanh toán các đồ án quy hoạch sử dụng nguồn vốn tài trợ trên địa bàn.

Xây dựng lộ trình, tiến độ triển khai lập đối với Chương trình phát triển đô thị Mộc Châu đến năm 2030 huyện Mộc Châu được UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán tổ chức lập và Sở Xây dựng đã thẩm định. Cũng như trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Xây dựng, UBND tỉnh cho chủ trương lập đề án đề nghị công nhận đô thị Mộc Châu là đô thị loại IV với phạm vi là toàn bộ địa giới hành chính huyện. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 dự án khu ở đang triển khai trên địa bàn. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV của đô thị Mộc Châu và duy trì công tác vệ sinh đường phố, thu gom rác thải; tổ chức quét vôi cho cây, bồn cây và cột điện; đặt trang trí ang hoa trên các tuyến đường trung tâm...

Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của huyện Mộc Châu đang từng bước được đầu tư đồng bộ, kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc với bảo vệ môi trường, làm diện mạo các đô thị có những bước thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển đô thị còn một số hạn chế như: Tiến độ công tác giải phòng mặt bằng chậm, dẫn tới tiến độ thi công xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm chưa đảm bảo kế hoạch tại đường trục chính đô thị, nội thị Mộc Châu; nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông Trường Mộc Châu; 03 dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư trên địa bàn huyện; hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu...

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị; từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn kết nối các khu vực phát triển đô thị hoàn chỉnh. Thực hiện tốt các chương trình phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, tập trung triển khai quy hoạch để làm căn cứ, cơ sở triển khai các dự án thu hút đầu tư, làm tiền đề xây dựng Mộc Châu đến năm 2025 huyện Mộc Châu đáp ứng đủ điều kiện được công nhận là thị xã.

Đồng thời, đề ra giải pháp hiệu quả để tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện, nhất là các dự án trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng khung khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đường giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu Lê Trọng Bình cho biết, về công tác quy hoạch và phát triển đô thị đang được huyện tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, để tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, huyện sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển các sản phẩm du lịch, khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, tập trung phối hợp với các ngành của tỉnh xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load