Chủ nhật 03/12/2023 15:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lập Quy chế quản lý kiến trúc và Danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo Luật Kiến trúc

16:50 | 02/02/2021

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Công văn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đề nghị hướng dẫn triển khai lập Quy chế quản lý kiến trúc và Danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo Luật Kiến trúc.

lap quy che quan ly kien truc va danh muc cong trinh kien truc co gia tri theo luat kien truc
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về Quy chế quản lý kiến trúc:

Đối với các khu vực có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đang triển khai nhưng chưa được phê duyệt và đã được phê duyệt theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cần tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, nghiên cứu kế thừa những nội dung phù hợp để điều chỉnh, chuyển đổi, lập quy chế quản lý kiến trúc khu vực trên theo quy định tại Luật Kiến trúc.

Đối tượng, phạm vi khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc: Được quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019; nội dung quy chế quản lý kiến trúc thực hiện theo Điều 12, Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Sử dụng nguồn vốn và phương pháp lập dự toán chi phí thực hiện chuyển đổi, lập Quy chế quản lý kiến trúc: Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, Bộ Xây dựng công bố phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức xây dựng Thông tư về phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc, đang thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định, dự kiến ban hành trong quý I/2021.

Về việc lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị:

Sử dụng nguồn vốn và phương pháp lập dự toán chi phí thực hiện lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc.

Việc UBND Thành phố Hà Nội giao đơn vị sự nghiệp trực thuộc trực tiếp thực hiện hoặc chủ trì tổ chức thực hiện lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị: Theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019, Danh mục công trình kiến trúc có giá trị là một nội dung thành phần (phụ lục) của Quy chế quản lý kiến trúc. Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, UBND Thành phố Hà Nội giao đơn vị thực hiện, tổ chức lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn theo thẩm quyền.

Tuyết Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load