Thứ ba 05/12/2023 21:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lào Cai: Nhiều sai phạm tại một số đồ án quy hoạch chung trên địa bàn

09:48 | 15/10/2022

(Xây dựng) – Thời gian lập đồ án quy hoạch còn chậm, chưa ban hành điều lệ quản lý theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, công bố công khai và cắm mốc giới quy hoạch đô thị chưa đảm bảo theo quy định là những sai phạm trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch mà Kết luận Thanh tra số 100/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

lao cai nhieu sai pham tai mot so do an quy hoach chung tren dia ban
Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ hàng loạt tồn tại, thiếu sót và vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại Lào Cai (Ảnh minh họa – Baolaocai.vn).

Vừa qua, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 100/KL-TTr về công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng của UBND tỉnh Lào Cai trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó Kết luận Thanh tra cũng đã nêu ra một số thiếu sót, vi phạm trong công tác quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 23/10/2017, Bộ Xây dựng có ý kiến về điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 345/BXD-QHKT ngày 22/02/2018 và UBND tỉnh phê duyệt đồ án tại Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 13/4/2018. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là UBND thành phố Lào Cai, cơ quan thẩm định do Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai, đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Liên danh tư vấn Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư A.L.A và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Về công tác lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ rõ: Hình thức, thời gian lấy kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch bằng một buổi họp, lập biên bản là chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 21 và khoản 2 Điều 50 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Cơ quan phê duyệt quy hoạch không ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Về công bố công khai và cắm mốc giới quy hoạch: UBND thành phố Lào Cai có tổ chức hội nghị công bố công khai quy hoạch bằng một buổi họp, lập biên và có chữ ký đại diện của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư liên quan là chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Đồng thời, chính quyền thành phố Lào Cai không tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt là vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Tại Đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung đô thị Bắc Hà do UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại nhiệm vụ tại Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 và phê duyệt đồ án tại Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 16/6/2020, cơ quan tổ chức lập quy hoạch - UBND huyện Bắc Hà, cơ quan thẩm định quy hoạch - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai. Quy mô điều chỉnh và mở rộng quy hoạch từ 810ha lên 1500ha. Quy mô dân số: năm 2020 khoảng 11.928 người và đến năm 2035 khoảng 25.000 người.

Trong Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, thời gian lập đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung đô thị Bắc Hà chậm 02 tháng, cụ thể: Hợp đồng tư vấn ký ngày 9/5/2019, Đồ án thông qua Thường trực UBND tỉnh ngày 30/3/2020, Tờ trình UBND huyện Bắc Hà ký ngày 25/5/2020. Do đó đã thực hiện không đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Hình thức, thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch bằng một buổi họp, lập biên bản là chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 21 và khoản 2 Điều 50 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Cơ quan phê duyệt quy hoạch không ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Về công bố công khai và cắm mốc giới quy hoạch: UBND huyện Bắc Hà có tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch bằng một buổi họp, lập biên và có chữ ký đại diện của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan là chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 12 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14. Đồng thời, UBND huyện Bắc Hà không tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt là vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Tại Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 và phê duyệt đồ án tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 9/4/2018. Cơ quan thẩm định - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, cơ quan tổ chức lập quy hoạch - UBND huyện Bảo Thắng, đơn vị tư vấn - Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai. Đồ án quy hoạch được lập trên khu vực gồm toàn bộ thị trấn Tằng Loỏng và một phần xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 3.951,51ha với dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 10.000 người.

Cũng theo Kết luận thanh tra, về công tác lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch: Hình thức, thời gian lấy kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung bằng một buổi họp, lập biên bản là chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Không có ý kiến phối hợp bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường trong việc thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Cơ quan phê duyệt quy hoạch không ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Về công bố công khai và cắm mốc giới quy hoạch: Công bố công khai đồ án quy hoạch chậm 20 ngày so với thời hạn quy định, cụ thể: Đồ án quy hoạch được phê duyệt ngày 9/4/2018, tổ chức hội nghị công bố công khai ngày 31/5/2018. Thực hiện không đúng quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Về tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới: UBND huyện Bảo Thắng không tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới là vi phạm quy định khoản 2 và khoản 5 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load