Thứ hai 15/08/2022 05:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia

21:34 | 29/06/2021

(Xây dựng) - Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại Thông báo Kết luận Thanh tra số 1016/TB-TTCP trong việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Qua đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển thông tin tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật.

kien nghi bo cong an dieu tra sai pham tai khu lien hop the thao quoc gia
Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã sử dụng đất để cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh dưới hình thức hợp đồng cho thuê mặt bằng có thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhưng bản chất là cho thuê mặt bằng dài hạn.

Chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục và các vi phạm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển tài liệu, hồ sơ, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật đối với 2 nội dung:

Thứ nhất là việc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia cho thuê các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất, nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền lớn, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách nhà nước.

Thứ hai là việc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với Công ty TNHH Tân An Bình trong khuôn viên Cung thể thao dưới nước, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền lớn, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách nhà nước.

Hợp tác đầu tư có dấu hiệu bất thường, gây thất thu cho ngân sách

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ban quản lý dự án Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và Công ty TNHH Tân An Bình ký Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng trạm phân phối Gas Khu Liên hợp thể thao Quốc gia số 027/HĐKT-KH ngày 07/3/2003, Công ty TNHH Tân An Bình sử dụng là 865m2 đất nằm trong khuôn viên khu đất Cung thể thao dưới nước (khu đất này được UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 05/02/2007 cho Khu Liên hợp thể thao Quốc gia với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất); trong hợp đồng hợp tác đầu tư không có quy định nghĩa vụ tài chính về đất đối với Công ty TNHH Tân An Bình.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008 thì diện tích đất 865m2 (là tài sản nhà nước) không được phép sử dụng để hợp tác đầu tư nhưng Khu Liên hợp thể thao Quốc gia không thực hiện điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng để thực hiện đúng theo quy định, cũng không báo cáo cơ quan cấp trên về việc hợp tác đầu tư trong thời gian dài (khoảng 15 năm). Quá trình sử dụng tài sản nhà nước để hợp tác đầu tư vi phạm một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sử dụng 865m2 đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng Khu Liên hợp thể thao Quốc gia chưa nộp ngân sách nhà nước, số tiền thuê đất phải nộp tạm tính trong giai đoạn 2009 - 2018 (chưa tính tiền chậm nộp) khoảng 1.940,548 triệu đồng, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách Nhà nước. Quá trình thực hiện hợp tác đầu tư có một số dấu hiệu bất thường.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản giai đoạn 2009 - 2018 có tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trạng nhà đất, cơ sở vật chất nhưng không phát hiện được việc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tân An Bình.

Hàng loạt vi phạm về việc cho thuê mặt bằng các khu đất

Cũng theo Kết luận Thanh tra, trong giai đoạn đoạn 2009 - 2018, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã ký 202 hợp đồng và 68 phụ lục hợp đồng cho thuê mặt bằng với 42 doanh nghiệp tại các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án. Khu Liên hợp thể thao Quốc gia được tạm giao quản lý các khu đất đã đền bù giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chính thức giao đất hay cho thuê đất. Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã sử dụng đất để cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh dưới hình thức hợp đồng cho thuê mặt bằng có thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhưng bản chất là cho thuê mặt bằng dài hạn. Quá trình sử dụng đất (là tài sản nhà nước, tài sản công) để cho thuê mặt bằng có rất nhiều sai phạm, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, quản lý thuế.

Giám đốc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia giảm trừ tiền, thời gian tính tiền thuê mặt bằng cho 15 doanh nghiệp với lý do không rõ ràng, chưa khách quan, không được thông qua Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn; cho 07 doanh nghiệp thuê mặt bằng với đơn giá thấp hơn trong Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất; chưa thu được hết tiền cho thuê mặt bằng của 05 doanh nghiệp; hạch toán thiếu công nợ phải thu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kinh Bắc từ năm 2012; làm giảm nguồn thu của Khu Liên hợp thể thao Quốc gia với tổng số tiền 9.359,61 triệu đồng.

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã thanh lý hợp đồng cho thuê ngày 30/4/2018 nhưng vẫn để một số doanh nghiệp tiếp tục cho thuê lại mặt bằng sau thời điểm thanh lý.

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tài sản công, việc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia sử dụng đất để cho thuê mặt bằng thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất. Tuy nhiên, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia chỉ thu tiền cho thuê mặt bằng các khu đất từ doanh nghiệp (Số tiền thu được đã được chi hết cho hoạt động của Khu Liên hợp thể thao Quốc gia) mà không thu tiền thuê đất của các doanh nghiệp để nộp ngân sách nhà nước, số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp giai đoạn 2009 - 2018 (tạm tính) khoảng 484.144,89 triệu đồng.

Tổng số tiền thuê đất Khu Liên hợp thể thao Quốc gia phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa nộp (tạm tính) khoảng 658.321,552 triệu đồng. Số tiền này Khu Liên hợp thể thao Quốc gia không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách Nhà nước.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ: Giai đoạn 2009 - 01/5/2014, Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan chủ quản của Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan quyết định việc cho thuê tài sản nhà nước) có dấu hiệu buông lỏng trong công tác quản lý Khu Liên hợp thể thao Quốc gia. Giai đoạn từ 02/5/2014-06/5/2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa là cơ quan Chủ quản, vừa là cơ quan quyết định việc cho thuê tài sản Nhà nước, tài sản công có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý Khu Liên hợp thể thao Quốc gia.

kien nghi bo cong an dieu tra sai pham tai khu lien hop the thao quoc gia
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm có liên quan đến các sai phạm, vi phạm của Khu Liên hợp thể thao Quốc gia được nêu trong Kết luận Thanh tra.

Xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm

Kết luận Thanh tra cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm có liên quan đến các sai phạm, vi phạm của Khu Liên hợp.

Cùng với đó, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tập thể lãnh đạo, xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (theo sự phân công của người đứng đầu), chuyên viên chuyên quản khu liên hợp của Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ (theo từng thời kỳ) có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm.

Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo Tổng cục (theo từng thời kỳ) có liên quan đến sai phạm, vi phạm của Khu liên hợp. Đồng thời, đơn vị này phải chỉ đạo Khu Liên hợp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, xử lý trách nhiệm đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia theo từng thời kỳ trong giai đoạn 2009 - 2018 có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, sai phạm…

Thanh tra Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận Thanh tra nêu trên. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, Cục Thuế Thành phố Hà Nội thực hiện các kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra.

Vừa qua, Báo điện tử Xây dựng đã có loạt bài phản ánh về: Dự án cải tạo mặt sân (lớp phủ) sân điền kinh sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao Quốc gia được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 311/QĐ-BVHTTDL ngày 01/02/2018. Đơn vị mời thầu là Khu liên hợp thể thao Quốc gia với giá dự toán và giá gói thầu là 26.088.973.822 đồng. Qua hình thức đấu thầu trực tiếp, Công ty TNHH Thể thao Quang Tuyến đã trúng thầu với đơn giá là 24.969.810.000 đồng. Quá trình triển khai dự án, có nhiều dấu hiệu vi phạm. Vụ việc này cũng được Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 1016/TB-TTCP ngày 29/6/2021 về việc Thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/1/2009 đến ngày 31/12/2018. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những tồn tại, sai phạm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa cải tạo tại một số dự án thuộc Khu liên hợp thể thao Quốc gia, trong đó có Dự án cải tạo mặt sân (lớp phủ) sân điền kinh sân vận động trung tâm.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load