Thứ sáu 08/12/2023 07:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kế hoạch năm 2021

15:58 | 02/02/2021

(Xây dựng) - Công tác xây dựng,hoàn thiện thể chế, hoàn thiện công cụ quản lý Nhà nước luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều đổi mới. Trong năm 2021, công tác quy hoạch, xây dựng tại các địa phương sẽ có những kế hoạch, phương hướng cụ thể nhằm phát triển ngành Xây dựng theo hướng hiện đại, nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học- công nghệ và đổi mới, sáng tạo.

Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu Nguyễn Văn Nghiệp: Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch kiến trúc

ke hoach nam 2021

Năm 2021, Sở Xây dựng Lai Châu sớm hoàn thiện đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung các đô thị đã có chủ trương điều chỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số khu vực đô thị. Đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong chuẩn bị thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư thực hiệc dự án phát triển đô thị đã có chủ trương của UBND tỉnh. Thực hiện tốt việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, thông tin quy hoạch, giới thiệu địa điểm, cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng công trình theo quy hoạch. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng của các huyện, thành phố; Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các đô thị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Trần Xuân Tiến: 8 nhiệm vụ trọng tâm

ke hoach nam 2021

Năm 2021, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định điểm tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh; Bộ đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2021. Xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình, dịch vụ công ích theo các định mức, lương mới của Bộ Xây dựng ban hành. Triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Hàm Nghi. Tham mưu điều chỉnh quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tham mưu điều chỉnh bổ sung quy định về phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng số 62/2020/QHK14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 để thay thế Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND. Rà soát, tham mưu điều chỉnh bổ sung quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch xây dựng khác theo quy định của Luật Quy hoạch và luật chuyên ngành để phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang: Bắc Ninh tập trung xây dựng quy hoạch

ke hoach nam 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thực hiện chủ đề của năm, UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp, xác định khâu đột phá, lựa chọn vấn đề trọng tâm, từng bước tạo động lực mới cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Trong đó, giải pháp trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, thực hiện tốt công tác dự báo, bảo đảm đánh giá đúng, đầy đủ, kịp thời, có tâm thế chủ động và thích ứng với bối cảnh mới của thế giới. Phát huy tối đa và kết hợp chặt chẽ các nguồn lực, trong đó nội lực là quyết định.

Tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa chi phối trong thời kỳ dài, vì vậy cần nghiên cứu, tận dụng những dư địa mới, mô hình mới, cách làm mới để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các KCN, thu hút đầu tư chọn lọc nhất là các tập đoàn lớn, từng bước tạo sự cân đối trong đầu tư. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, lựa chọn thứ tự ưu tiên các công trình trọng điểm, quan trọng, có ý nghĩa, sức lan tỏa, tính kết nối để tập trung đầu tư. Thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực để phát triển các khu đô thị tầm cỡ, tránh manh mún, nhỏ lẻ, phá vỡ quy hoạch. Đầu tư các trung tâm thương mại quy mô lớn, các khu nghỉ dưỡng, giải trí để thúc đẩy dịch vụ du lịch, thương mại của tỉnh.

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, Bắc Ninh sẵn sàng, tự tin để bước vào chặng đường mới với nhiều năng lượng và khát vọng mới.

Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương Võ Hoàng Ngân: Tăng cường kiểm tra việc huy động vốn không đúng

ke hoach nam 2021

Năm 2021, Bình Dương đặt ra mục tiêu là nâng cao diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30,5 m²/người, diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người 31,75 m²/người, diện tích nhà ở xã hội 300.000 m². Tỷ lệ đô thị hóa đạt 82,5% và 99,62% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh.

Để hoàn thành được mục tiêu đó ngành Xây dựng Bình Dương đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung hoàn thành việc tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình và kế hoạch được giao trong chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến để đề xuất các giải pháp bảo đảm kiểm soát và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi tham nhũng, các vi phạm gây thất thoát, lãng phí, các vi phạm về chất lượng công trình, các trường hợp thực hiện việc huy động vốn không đúng quy định và vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực đô thị.

Do đó, ngành Xây dựng Bình Dương sẽ thực hiện các giải pháp là: tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ, công chức của cơ quan; nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; Chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở Xây dựng…

Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ Trần Quang Tuấn: Siết chặt quản lý chất lượng công trình

ke hoach nam 2021

Năm 2021, Sở Xây dựng Phú Thọ tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng. Chủ động tham mưu công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thực hiện tốt công tác thẩm định các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh, hoàn thành các dự án đã được UBND tỉnh gia hạn thực hiện. Sở Xây dựng sẽ đề xuất các giải pháp xử lý các dự án không triển khai, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp lại trụ sở làm việc các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn TP Việt Trì và triển khai kế hoạch xây dựng lại nhà chung cư A6 (TP Việt Trì) thuộc sở hữu Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn quy trình và thời gian thực hiện; Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
 • Quảng Ngãi thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp rộng 2.335ha

  (Xây dựng) – Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước thuộc địa bàn các xã: Bình Thanh, Bình Phước, Bình Hòa, Bình Trị (huyện Bình Sơn). Được định hướng phát triển công nghiệp tổng hợp, đa ngành (chủ yếu là công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao), phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với công nghiệp Đông Dung Quất.

 • Sẽ xây dựng hành lang tàu thuỷ buýt dọc sông Hồng

  (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố xem xét, thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Nổi bật có nội dung xây dựng hành lang tàu thuỷ buýt dọc sông Hồng, kết nối hai bên bờ sông Hồng...

 • Vĩnh Phúc: Phấn đấu đến đầu những năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

  (Xây dựng) – Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 nhằm phát huy các thế mạnh, tiềm năng, thu hút các nguồn lực, nâng cao thu nhập, phúc lợi của người dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

 • Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch không gian ngầm tại phân khu số 2 thành phố Bắc Giang

  (Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

 • Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam: Những dấu ấn phát triển

  (Xây dựng) - Quá trình đổi mới, công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước luôn gắn liền với quá trình đô thị hóa của Việt Nam. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ này thì công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng cũng rất quan trọng và cần thiết. Ngày 02/02/1998, tại Quyết định số 24/1998/QĐ – TTg, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Hội luôn đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển hệ thống đô thị nông thôn Việt Nam.

 • Quảng Trị: Sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng khu vực phía Đông Nam

  (Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất công tác thẩm định báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến 2050. Theo đó tính chất, chức năng của đồ án, Triệu Phong sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load