Thứ sáu 07/10/2022 12:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hòa Bình: Cần xác định đúng hành vi vi phạm hành chính

10:22 | 26/01/2022

(Xây dựng) - Gần đây, trên phương tiện thông tin đại chúng có nhiều ý kiến khác nhau có hay không việc vi phạm hành chính tại dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Phóng viên Báo điện tử Xây dựng sau khi nghiên cứu các văn bản của chủ đầu tư, của UBND huyện Kim Bôi, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình và một số văn bản khác chúng tôi thấy như sau.

ho a bi nh ca n xa c di nh du ng ha nh vi vi pha m ha nh chi nh
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi không vi phạm hành chính trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án nên không có cơ sở để xử phạt.

Dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 4/6/2021 và phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 năm 2009. Ngày 6/1/2021, UBND tỉnh có Quyết định 14/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi.

Xuất phát từ Văn bản số 155/BC-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Kim Bôi về việc báo cáo kết quả kiểm tra dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi. Tại văn bản, UBND huyện cho biết: Qua kiểm tra, chủ đầu tư hiện đang quảng cáo bán căn hộ du lịch qua ứng dụng zalo. Đối chiếu với các quy định hiện hành như Luật Du lịch năm 2017, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, việc chủ đầu tư bán căn hộ du lịch thuộc dự án là chưa đủ điều kiện.

Đồng thời, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc thực hiện các dự án căn hộ du lịch, điều kiện để kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) căn hộ du lịch để UBND các huyện có cơ sở thực hiện và hướng dẫn các nhà đầu tư.

Theo Khoản 1, Điều 3, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 nêu rõ: Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Và khoản 1, Điều 8 quy định về hành vi bị cấm như sau: Kinh doanh bất động sản không đủ điều khiện theo quy định của Luật này.

Bên cạnh đó, trong nội dung văn bản UBND huyện chưa làm rõ việc có hay không hợp đồng mua bán bất động sản thuộc dự án giữa chủ đầu tư và khách hàng theo Điều 17 của Luật Kinh doanh bất động sản, do đó chưa đủ cơ sở để xử phạt chủ đầu tư về hành vi này.

Do đó, báo cáo của UBND huyện nêu “việc chủ đầu tư bán căn hộ du lịch thuộc dự án là chưa đủ điều kiện” trong khi chỉ xác định chủ đầu tư hiện đăng quảng cáo bán căn hộ du lịch qua ứng dụng zalo là không đủ cơ sở pháp lý.

Tiếp đó, Sở Xây dựng Hòa Bình đã có Văn bản số 1966/SXD-QLN&TTBĐS ngày 17/6/2021 gửi UBND huyện. Văn bản cho biết: Dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Trên cơ sở Văn bản số 155/BC-UBND, Sở Xây dựng nêu ra các quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐCP của Chính phủ.

Ngày 15/7/2021, Sở Xây dựng Hòa Bình có Văn bản số 2395/SXD-QLN&TTBĐS yêu cầu chủ đầu tư báo cáo việc quảng cáo trên các trang thông tin điện tử để Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 16/08/2021, chủ đầu tư có Công văn số 65/2021/CV-KB trả lời Văn bản số 2395/SXD-QLN&TTBĐS. Theo văn bản, chủ đầu tư khẳng định: Các thông tin được Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng như VOV, VTV chỉ nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá dự án đến thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Kim Bôi.

Và chủ đầu tư cũng khẳng định rằng: Việc một số sàn bất động sản và cá nhân bên ngoài công ty đang sử dụng hình ảnh, thông tin phản ánh nội dung thiếu chính xác về dự án, công ty đã kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các đối tượng này, yêu cầu gỡ bỏ và ngừng đăng tải các thông tin không theo sát với thực tế. Công ty khẳng định các trang mạng như apecmandala-kimboi; apecmandala-hoabinh; mandalahoabinh.com, zalo… là các trang mạng không thuộc sở hữu của công ty.

Sau 3 tháng, ngày 31/8, Sở Xây dựng Hòa Bình có Văn bản 3140/SXD-QLN&TTBĐS về việc giao dịch bất động sản của dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Kim Bôi căn cứ Báo cáo 155/BC-UBND; Văn bản số 65/2021/CV-KB; Văn bản số 1966/SXD-QLN&TTBĐS, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Kim Bôi căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 3 và Khoản 6, Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ/CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Kết quả kiểm tra và xử lý (nếu có) đề nghị UBND huyện Kim Bôi lập thành văn bản và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Xây dựng.

Việc chỉ đạo của Sở Xây dựng là đúng với vai trò của cơ quan Nhà nước cấp tỉnh; văn bản đã nói rõ trong trường hợp nếu vi phạm (kết quả do UBND huyện kiểm tra và xác định theo quy định của pháp luật) thì phải xử phạt theo Nghị định 139/2017/NĐ/CP.

Để khẳng định vấn đề trên, ngay sau đó, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 3205/SXD-QLN&TTBĐS ngày 1/9/2021 thay thế Văn bản 3140/SXD-QLN&TTBĐS. Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Kim Bôi rà soát lại tình hình thực hiện dự án và căn cứ quy định có liên quan để xem xét, có biện pháp xử lý phù hợp nếu có vi phạm.

Như vậy, Sở Xây dựng đã có trách nhiệm trong việc đôn đốc UBND huyện nơi có dự án thực hiện việc kiểm tra theo phản ánh của dư luận.

Thực hiện đề nghị của Sở Xây dựng, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại tình hình thực hiện dự án và báo cáo tại Văn bản số 1138/UBND-KTHT ngày 14/9/2021. Tại văn bản này, UBND huyện xác định tại thời điểm kiểm tra, không thấy xuất hiện quảng cáo dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thức của Công ty; không có băng rôn quảng cáo quanh khu vực dự án. Trong đó, UBND huyện không có kết luận về việc phát sinh hợp đồng mua bán thuộc dự án. Như vậy, nếu kết quả kiểm tra của UBND huyện là chính xác thì chủ đầu tư không vi phạm hành chính trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án.

Từ những phân tích trên, có thể thấy sự việc ở đây xuất phát từ Văn bản 155/BC-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Kim Bôi đã nêu không rõ ràng hành vi vi phạm hành chính của chủ đầu tư mà đã có văn bản gửi các cấp về việc “chủ đầu tư bán căn hộ du lịch thuộc dự án khi chưa đủ điều kiện”. Căn cứ Văn bản 155/BC-UBND, Sở Xây dựng đã ban hành một số văn bản. Nội dung những văn bản của Sở Xây dựng là hướng dẫn UBND huyện xử phạt nếu chủ đầu tư vi phạm hành chính; nhắc nhở đôn đốc chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đây là cơ quan có thẩm quyền giúp cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Qua đây chúng tôi cho rằng, cần rút kinh nghiệm đối với việc kiểm tra của UBND huyện và đặc biệt công tác báo cáo cấp trên phải chính xác. Để xảy ra tình trạng như trên dễ để dư luận hiểu lầm và có nhiều ý kiến trái chiều như thời gian vừa qua.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời đã gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng các cơ quan quản lý Nhà nước cùng đồng hành để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp là phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn hiện nay, nhằm tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế đất nước.

Huyền Lê

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load