Thứ sáu 23/02/2024 23:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế xây dựng: Tiện ích thế nào?

14:07 | 29/04/2023

(Xây dựng) - Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về định mức, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng từ tháng 9/2022 và được đưa vào kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Vậy hệ thống CSDL kinh tế xây dựng này tiện ích thế nào?

Hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế xây dựng: Tiện ích thế nào?
Cục Kinh tế Xây dựng tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống CSDL cho các Bộ, ngành và địa phương.

Kho dữ liệu tập trung, dùng chung đầu tiên của ngành

Việc xây dựng hệ thống CSDL về định mức và giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg, ngày 18/12/2017; Bộ Xây dựng chủ trì triển khai trong các năm 2017 - 2022).

Bộ Xây dựng, với đầu mối thực hiện là Cục Kinh tế Xây dựng, được giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý và kiểm soát toàn diện hệ thống CSDL kinh tế xây dựng trên phạm vi cả nước, góp phần hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định rõ: Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành và kiểm soát toàn diện hệ thống CSDL; Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp cung cấp các thông tin dữ liệu để cập nhật vào hệ thống CSDL, tạo sự kết nối đồng bộ về dữ liệu, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định rõ: Hệ thống CSDL về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng là một bộ phận của hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã thu thập, tổng hợp và số hóa toàn bộ hệ thống định mức, đơn giá, giá vật liệu xây dựng công bố, giá nhân công, giá ca máy, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành công bố trong giai đoạn năm 2010 - 2019 và cung cấp trên hệ thống CSDL. Các dữ liệu công bố từ năm 2020 đến nay sẽ được cập nhật, số hóa trong năm nay. Đây chính là kho dữ liệu tương đối “khổng lồ” và là kho dữ liệu tập trung, dùng chung đầu tiên của ngành Xây dựng.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống CSDL đã tổng hợp và số hóa được 95 bộ định mức, 224 bộ đơn giá, khoảng 5.000 quyết định công bố giá vật liệu xây dựng của các địa phương, 80 quyết định công bố đơn giá giá nhân công và giá ca máy và thiết bị thi công. Cùng với đó là các dữ liệu liên quan đến chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư. Tổng số trường dữ liệu đã được số hóa đạt trên 100 triệu trường thông tin, dữ liệu.

Sau khi hoàn thiện việc xây dựng và ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống CSDL, Bộ Xây dựng đã cấp tài khoản khai thác, sử dụng hệ thống cho các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, 63/63 Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng. Địa chỉ truy cập hệ thống CSDL về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là http://cuckinhtexd.gov.vn/.

Hệ thống CSDL vận hành thế nào?

Hệ thống CSDL được triển khai và tạo lập trên hệ thống máy chủ tập trung, giúp cho các ứng dụng cung cấp dịch vụ trên diện rộng và có thể mở rộng nhanh khi có lượng truy cập lớn.

Hệ thống máy chủ đặt tại Bộ Xây dựng và xây dựng cổng thông tin điện tử mở đáp ứng mục đích sử dụng trực tuyến, cho phép dễ dàng truy cập, khai thác thông tin dữ liệu và sử dụng các phần mềm tiện tích trên mạng máy tính ở bất kỳ đâu.

Cổng thông tin điện tử được thiết kế để phục vụ các đối tượng sử dụng khác nhau từ các cơ quan quản lý nhà nước đến các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong ngành Xây dựng.

Với hệ thống bảo mật được chia thành nhiều lớp sẽ đảm bảo tính an toàn cho toàn bộ hệ thống và cả người dùng. Hệ thống lưu trữ được cài đặt sao lưu định kỳ và có thể phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.

Với mô hình này, hệ thống CSDL có thể dễ dàng tiếp cận các đối tượng sử dụng trực tiếp qua mạng máy tính, không cần xây dựng các hệ thống cơ sở ở các địa phương, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí quản lý vận hành, bảo hành bảo trì phát sinh trong quá trình sử dụng.

Khi người dùng đăng ký và được cấp tài khoản sử dụng, hệ thống sẽ cung cấp các chức năng phục vụ người dùng tra cứu, tìm kiếm, thống kê các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng và suất vốn đầu tư. Các dữ liệu này do các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương ban hành, công bố được cập nhật lên hệ thống CSDL.

Hệ thống CSDL đồng thời mở rộng để thu thập và cung cấp các thông tin, dữ liệu do các tổ chức tư vấn, chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, máy thi công và thiết bị công trình cung cấp, nhằm đáp ứng mục đích tham khảo thông tin thị trường của người dùng. Các dữ liệu này góp phần làm phong phú nguồn thông tin, là dữ liệu tham khảo phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Kho dữ liệu tham khảo và kho thông tin thị trường cũng là nơi để các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu, thiết bị xây dựng có thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến các chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan.

Cùng với các chức năng tra cứu thông tin, hệ thống CSDL cũng cung cấp các phầm mềm hỗ trợ như phần mềm lập dự toán, phần mềm tính chỉ số giá xây dựng, phần mềm tính suất vốn đầu tư.

Các phần mềm đều được kết nối với hệ thống CSDL để khai thác, sử dụng tối đa các thông tin dữ liệu đã được công bố, ban hành phục vụ các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc lập, thẩm tra, thẩm định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các chức năng nghiệp vụ chuyên sâu như thống kê, so sánh biến động giá… cũng được thiết kế, cung cấp cho người dùng giúp hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho các cơ quan quản lý nhà nước, thuận tiện trong việc thống kê, báo cáo.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng, hệ thống CSDL cũng cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế xây dựng. Trong đó, mục “Văn bản hỏi đáp” là nơi người dùng có thể dễ dàng tham khảo, tìm kiếm và tra cứu trực tiếp các văn bản trả lời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng được đăng tải công khai.

Hệ thống CSDL cũng xây dựng chuyên mục trợ giúp, hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống trên cổng thông tin, giúp người dùng mới tham gia hệ thống dễ dàng.

Các chuyên gia của đơn vị quản lý vận hành - Cục Kinh tế Xây dựng - thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống qua các nền tảng trực tuyến, nhằm đảm bảo các đơn vị, tổ chức sử dụng hệ thống phục vụ công tác chuyên môn ngày càng đạt hiệu quả cao.

Đồng bộ dữ liệu, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thủ tục hành chính

Khi hệ thống CSDL đi vào vận hành, Cục Kinh tế Xây dựng đã tổ chức chuỗi 4 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống CSDL cho các Bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài ra, Cục Kinh tế Xây dựng sẵn sàng tổ chức tập huấn riêng cho các địa phương, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu, tham gia, khai thác sử dụng hệ thống CSDL.

Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng Đàm Đức Biên nhận định: Với thông tin dữ liệu được thu thập, tổng hợp, số hóa và cung cấp miễn phí cùng các phần mềm, tiện ích kèm theo, hệ thống CSDL chắc chắn sẽ là công cụ hữu hiệu, góp phần cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin và phòng chống thất thoát lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đây cũng là một trong những hệ thống CSDL tiên phong hướng đến quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đặc biệt hơn nữa, khi người dùng đăng ký sử dụng hệ thống CSDL sẽ được cung cấp tài khoản sử dụng miễn phí các chức năng của hệ thống cũng như các phần mềm tiện ích kèm theo; giúp tiết kiệm chi phí phát sinh.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan cùng thực hiện nghiêm túc, kịp thời quy chế quản lý vận hành thì chắc chắn hệ thống CSDL sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp các cá nhân, tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng có thêm công cụ hữu ích để phục vụ hoạt động chuyên môn, góp phần đưa ngành Xây dựng ngày càng phát triển theo hướng số hóa và đồng bộ dữ liệu, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thủ tục hành chính. Đồng thời, góp phần nâng cao năng suất ngành Xây dựng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trong đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, đô thị, làm minh bạch thông tin, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Đồng Nai: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2024

  (Xây dựng) - Ngày 15/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 (Kế hoạch số 53) nhằm hoàn thiện chính sách phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030 tại tỉnh Đồng Nai”.

  21:20 | 15/02/2024
 • Nga: Thủ đô Moskva sử dụng robot dọn dẹp đường phố trong mọi điều kiện thời tiết

  Robot "Pixel” được trang bị nhiều phụ kiện có thể thay thế, nhờ đó nó có thể hoạt động quanh năm và trong gần như mọi điều kiện thời tiết: dọn tuyết vào mùa Đông, quét và rửa đường vào mùa Hè.

  20:12 | 13/02/2024
 • Sản phẩm xây dựng thâm nhập thị trường hàng hóa xanh với “hộ chiếu xanh”

  (Xây dựng) – Cùng với các cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0, ngày càng xuất hiện nhiều cơ chế, tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật về xuất xứ, tác động môi trường, dấu chân các-bon, trách nhiệm xã hội, an toàn sức khỏe… đối với hàng hóa sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu, tiêu dùng, tái sử dụng, thải bỏ.

  10:00 | 11/02/2024
 • Giảm phát thải khí nhà kính ngành Xây dựng

  (Xây dựng) – Theo dự kiến, năm 2024, Bộ Xây dựng sẽ ban hành Kế hoạch thực hiện giảm phát thải khí nhà kính (KNK) lĩnh vực quản lý của ngành. PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chia sẻ với Báo Xây dựng về nỗ lực giảm phát thải KNK của ngành Xây dựng.

  09:00 | 10/02/2024
 • Chuyển đổi số ngành Xây dựng: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

  (Xây dựng) – Năm 2024, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, mang lại nhiều lợi ích thiết thực để phục vụ người dân, DN và cơ quan Nhà nước.

  11:00 | 09/02/2024
 • Các nhiệm vụ khoa học công nghệ có trọng điểm

  (Xây dựng) – Trong năm 2023, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Bộ Xây dựng và đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý chuyên ngành có liên quan.

  09:04 | 09/02/2024
 • Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao

  (Xây dựng) - Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao được quy định tại Nghị định số 10/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

  09:26 | 05/02/2024
 • Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 2/2/2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

  11:48 | 03/02/2024
 • Đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng thông tin Khu CNTT tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng

  (Xây dựng) - Chính phủ ban hành Nghị định 09/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 144/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

  08:35 | 03/02/2024
 • Cần thiết sửa quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  (Xây dựng) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

  09:13 | 02/02/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load