Thứ ba 16/07/2024 00:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Huyện Phụng Hiệp phát triển dựa vào 4 trụ cột

09:17 | 25/06/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định này, huyện Phụng Hiệp là vùng huyện phát triển dựa vào 4 trụ cột chính: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ - du lịch, trong đó công nghiệp, dịch vụ - du lịch là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội cho huyện trong giai đoạn dài hạn và sẽ là vùng công nghiệp thứ 2 của tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Huyện Phụng Hiệp phát triển dựa vào 4 trụ cột
Một góc huyện Phụng Hiệp.

UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huyện Phụng Hiệp với diện tích tự nhiên 48.450,35ha, bao gồm 03 thị trấn (Cây Dương, Kinh Cùng, Búng Tàu) và 12 xã (Phụng Hiệp, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Tân Bình, Hòa An, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Hòa Mỹ, Phương Bình, Phương Phú, Tân Long và Bình Thành). Ranh giới tiếp giáp: Phía Đông giáp huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Phía Tây giáp huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ; Phía Nam giáp huyện Mỹ Tú và huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; Phía Bắc giáp huyện Châu Thành A. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phụng Hiệp được nghiên cứu cho giai đoạn: Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự báo về quy mô dân số đến năm 2030 toàn huyện dự kiến khoảng 195.000 - 200.000 người. Đến năm 2050 dân số toàn huyện dự kiến khoảng 230.000 - 240.000 người.

Mục tiêu là cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tổ chức không gian đô thị, nông thôn phù hợp với từng đặc điểm địa hình, kinh tế - xã hội, đời sống người dân; xây dựng mô hình phát triển không gian tổng thể vùng huyện. Xây dựng huyện Phụng Hiệp phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn, các khu chức năng (công nghiệp, nông nghiệp, du lịch…); có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển bền vững về kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Làm cơ sở để quản lý, kiểm soát phát triển không gian vùng, chỉ đạo các ban ngành, các cấp chính quyền lập các dự án quy hoạch ngành, chương trình đầu tư; hoạch định các chính sách phát triển và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, xây dựng nông thôn nâng cao, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn và nâng cao mức sống người dân bằng mức bình quân chung của tỉnh. Phụng Hiệp là vùng huyện phát triển dựa vào 4 trụ cột chính: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ - du lịch, trong đó công nghiệp, dịch vụ - du lịch là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội cho huyện trong giai đoạn dài hạn. Về dài hạn vùng huyện Phụng Hiệp sẽ hình thành vùng công nghiệp thứ 2 của tỉnh Hậu Giang (sau vùng Châu Thành và Châu Thành A) nhờ tận dụng nút giao giữa hai cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Vùng công nghiệp này tận dụng thế mạnh ở điểm giao hai cao tốc, liên kết theo trục dọc sông Hậu và trục Bắc Nam. Các lĩnh vực công nghiệp ở vùng này tận dụng chủ yếu là kết nối đường bộ cao tốc, cũng như kết nối nhanh về thành phố Cần Thơ, tới ga tàu - sân bay Cần Thơ và cảng biển Trần Đề. Là vùng phát triển các không gian dịch vụ du lịch - sinh thái miệt vườn và bảo tồn, dịch vụ du lịch bản sắc văn hóa vùng sông nước. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, khu du lịch Mùa Xuân là động lực quan trọng cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, bảo tồn cảnh quan và nghiên cứu đa dạng sinh học. Phát triển nông nghiệp dựa trên các cây con chủ lực cây ăn trái - lúa gạo - thuỷ sản. Chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn từ phân tán, nhỏ lẻ sang tập trung, liên kết quy mô lớn. Phát triển nông nghiệp gắn kết với du lịch, đô thị hóa, công nghiệp hóa để tạo ra sự phát triển đột phá theo chuỗi giá trị.

Định hướng phát triển không gian vùng huyện là phân bố và xác định quy mô các không gian phát triển, xác định quy mô, tính chất các khu chức năng:

Công nghiệp: Tập trung đầu tư, thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; khuyến khích đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế của địa phương. Nông nghiệp: Không gian sản xuất nông nghiệp phân bố trên toàn bộ lãnh thổ huyện Phụng Hiệp với các cây trồng chủ lực như: lúa, cây lâu năm (xoài, cam, quýt, dừa). Du lịch: Phụng Hiệp là một điểm đến có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang trong đó tập trung khai thác thế mạnh của vùng (Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Địa điểm thành lập tiểu đoàn Tây Đô, Khu du lịch Mùa Xuân, cây Lộc Vừng 300 năm tuổi...). Đồng thời, dựa trên tiềm năng của các đô thị để phát triển thành các đô thị du lịch của vùng. Thương mại dịch vụ: Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện phân bố chủ yếu ở thị trấn: Kinh Cùng, Búng Tàu, Cây Dương, Tân Long, Cái Sơn… Trong đó chú trọng phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (thu mua, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp), hướng tới hình thành nền nông nghiệp quy mô lớn và bền vững.

Xác định cấu trúc hệ thống đô thị và khu vực nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội; phân cấp, phân loại đô thị theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính; xác định quy mô dân số, đất xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn. Định hướng phát triển đô thị: Giai đoạn 2021 - 2030 thị trấn Cây Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV; thị trấn Kinh Cùng, thị trấn Búng Tàu đô thị loại V; hình thành 2 đô thị mới là Cái Sơn (xã Phương Bình) và Tân Long (xã Tân Long) đạt tiêu chí đô thị loại V, là các đô thị dịch vụ, du lịch của vùng. Tại các xã, hình thành các điểm dân cư nông thôn dựa trên hiện trạng phân bố dân cư nhằm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hiệu quả, hạn chế phát triển dân cư tràn lan, sử dụng đất canh tác và ảnh hưởng đến môi trường. Mỗi xã sẽ hình thành 01 điểm dân cư trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung…

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Hồ sơ sản phẩm đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Theo đó, Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là UBND huyện Phụng Hiệp. Cơ quan thẩm định quy hoạch, trình phê duyệt quy hoạch là Sở Xây dựng. Cơ quan phê duyệt quy hoạch là UBND tỉnh Hậu Giang. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là đấu thầu lựa chọn tư vấn theo quy định.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo nội dung Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp các dữ liệu cần thiết và bản đồ đã số hóa cho UBND huyện Phụng Hiệp để lập đồ án quy hoạch, nhằm đảm bảo sự trùng khớp với bản đồ địa hình.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load