Thứ tư 17/07/2024 18:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Giao hơn 46.824m2 đất xây dựng Khu dân cư thương mại Vị Thanh

12:25 | 14/12/2021

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa mới ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 2) để Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại phường IV, thành phố Vị Thanh. Theo Quyết định này, giao đất, cho thuê đất (đợt 2) 46.824,2m2 để Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại Vị Thanh.

hau giang giao hon 46824m2 dat xay dung khu dan cu thuong mai vi thanh
Một góc thành phố Vị Thanh.

Quyết định UBND tỉnh Hậu Giang giao đất, cho thuê đất (đợt 2) để Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh với diện tích 46.824,2m2, tờ bản đồ số 36, số 37 và số 40, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Phần đất giao để thực hiện dự án với diện tích là 44.418,1m2. Trong đó, Đất ở đô thị (ODT) diện tích 26.445,9m2 (diện tích đất ở tái định cư là 2.060,2m2; diện tích đất ở (giao đất cho Nhà đầu tư khai thác) là 24.385,7m2); Đất vui chơi giải trí công cộng (DKV) diện tích 4.150,8m2; Đất giao thông (DGT) diện tích 13.821,4m2.

Thời hạn giao đất (đất ở) kể từ ngày ban hành quyết định đến ngày 06/9/2061 (Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được giao đất ổn định lâu dài). Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở (giao đất cho Nhà đầu tư khai thác). Phần đất thuê diện tích 2.406,1m2 (đất thương mại, dịch vụ). Thời hạn thuê đất kể từ ngày ban hành quyết định đến ngày 06/9/2061. Phương thức nộp tiền thuê đất: thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Riêng đối với phần đất ở bố trí tái định cư (diện tích 2.060,2m2) và đất xây dựng công trình công cộng (bao gồm: Đất vui chơi giải trí công cộng (DKV) và đất giao thông (DGT)), sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan chuyên ngành và UBND thành phố Vị Thanh quản lý theo quy định mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vị trí, ranh giới đất xác định theo Bản đồ địa chính phường IV số 19/Công ty ACB Hậu Giang ngày 25/5/2021 do Công ty TNHH ĐĐBĐ ACB Hậu Giang lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận ký ngày 01/6/2021.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định Quản lý quá trình đầu tư dự án, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án theo quy định. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo đúng quy định. Sử dụng đất đúng mục đích được giao, chịu trách nhiệm về nguồn vốn đầu tư và hiệu quả của dự án, việc huy động vốn phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật công cộng của dự án theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, thiết kế và quy hoạch được phê duyệt theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và thủ tục đất đai dự án, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có trách nhiệm bàn giao phần diện tích phần đất ở bố trí tái định cư và đất xây dựng công trình công cộng cho UBND thành phố Vị Thanh quản lý theo quy định.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan xác định giá trị tiền sử dụng đất, các nghĩa vụ tài chính khác, phí và lệ phí (nếu có) và thông báo Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng phải nộp theo đúng quy định. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và thông báo cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng nộp theo đúng quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện hướng dẫn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Ký hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đối với phần diện tích đất cho thuê; Phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND thành phố Vị Thanh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng theo đúng quy định. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Vị Thanh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy chuẩn thiết kế, quy hoạch được phê duyệt và nghiệm thu công trình theo thẩm quyền.

Giao UBND thành phố Vị Thanh có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý toàn bộ phần diện tích đất ở (tái định cư) và đất cơ sở hạ tầng kỹ thuật khi Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng bàn giao theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và các đơn vị có liên quan lập thủ tục bố trí tái định cư, giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng dự án theo đúng quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load