Thứ bảy 25/05/2024 12:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Phân bổ 25 tỷ đồng đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

18:52 | 22/04/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 999 QĐ/UBND, về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và năm 2024.

Hà Tĩnh: Phân bổ 25 tỷ đồng đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ tại nhà máy nước sạch tại Đá Bạc, thị xã Hồng Lĩnh.

Theo đó, phân bổ 25 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và năm 2024 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) để đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư): Khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định để sớm khởi công dự án; thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính theo quy định.

UBND huyện Hương Khê, UBND thị xã Kỳ Anh: Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo UBND các xã liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng và kịp thời bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, đốc thúc chủ đầu tư trong quá trình triển khai, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào khai thác sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan: theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và thực hiện giải ngân, thanh toán nguồn vốn đúng thời hạn được giao.

Trong mọi trường hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan trình), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, tham mưu) theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật của các thông tin, số liệu, kế hoạch vốn được phân bổ, nội dung tham mưu UBND tỉnh và các nội dung liên quan.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load