Thứ tư 18/05/2022 00:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội thành lập Tổ công tác của Thành phố về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

16:08 | 10/01/2022

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ha noi thanh lap to cong tac cua thanh pho ve cai tao xay dung lai chung cu cu
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố (Ảnh: Internet).

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 69/2021/NĐ-CP, hoàn thành trong quý I/2022. Trong đó, riêng Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm chủ trì, mời Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn cho các Sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các nhà đầu tư triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì xây dựng Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, và thành lập Hội đồng đánh giá kết quả kiểm định theo quy định tại các Điều 5 (khoản 2, 3), Điều 7, 8 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP và quy định hiện hành. Cả hai công việc này phải được hoàn thành trong tháng 12/2021 để trình UBND Thành phố ban hành.

Trong khi đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành ban hành Kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại các Điều 4, 12, 13, 28 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, và quy định hiện hành. Tiến độ hoàn thành phê duyệt Kế hoạch lập quy hoạch trong tháng 12/2021.

Trên cơ sở 2 Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ và Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ được ban hành, UBND Thành phố sẽ ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố cũ - Đợt 1 theo quy định tại Điều 11 Nghị định 69/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành, dự kiến hoàn thành phê duyệt trong tháng 12/2021 và do Sở Xây dựng chủ trì xây dựng Kế hoạch. Để có thể hoàn thành tốt các công việc nêu trên, UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập Tổ công tác của Thành phố và Hội đồng thẩm định vào tháng 1/2022.

Trong đó, Tổ công tác Thành phố có trách nhiệm căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 4 và điểm đ, khoản 3, Điều 28 của Nghị định 69/2021/NĐ-CP, nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành các quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, trong đó có xây dựng các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Điều 20, 21, 22 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP và quy định của Thành phố.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load