Thứ sáu 27/05/2022 21:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Quán triệt triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố

09:15 | 22/01/2022

(Xây dựng) – Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 31/12/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 69/2001/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 về tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội – Đợt 1, ngày 21/01/2022, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

ha noi quan triet trien khai de an cai tao xay dung lai chung cu cu tren dia ban thanh pho
Ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi Đề án được thông qua vào tháng 9 năm 2021, đến nay Thành phố đã ban hành các kế hoạch thực hiện, trong đó có kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố đợt 1. Cụ thể với 4 khu chung cư cấp độ D: tại quận Ba Đình có Khu tập thể Giảng Võ (Nhà C8 ở cấp D); Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A ở cấp D); Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A ở cấp D); Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D); Nhà 148 - 150 Sơn Tây; Quận Đống Đa có Nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội – Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố chỉ đạo, quán triệt cụ thể:

Về nguyên tắc triển khai: Việc triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư phải được tiến hành quyết liệt, đúng pháp luật, đúng kế hoạch, tiến độ đề ra; Quá trình triển khai phải có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; Các Kế hoạch triển khai phải đảm bảo có cơ chế cập nhật, điều chỉnh danh mục, nội dung, tiến độ của từng Kế hoạch, đồng thời vẫn đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, khả năng triển khai linh hoạt giữa các Kế hoạch; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp thực tế, khả thi. Các sở, ngành Thành phố phải nâng cao chất lượng tham mưu với UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành; Tăng cường mối quan hệ phối hợp, xử lý dứt điểm, đồng bộ, đúng chức năng, thẩm quyền các nội dung quản lý Nhà nước. UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư cũ) phải đi sâu, đi sát, lấy thực tiễn quản lý và tính khả thi trong triển khai thực hiện làm thước đo chất lượng, hiệu quả công việc. Công tác quản lý Nhà nước phải được triển khai đồng bộ: tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng tới mọi đối tượng có liên quan; xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kịp thời, sát thực tiễn...

Ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã xuống cấp, nguy hiểm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được Chính phủ, Bộ Xây dựng, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm đảm bảo sự an toàn, tính mạng và tài sản, ổn định đời sống nhân dân, là công tác an sinh xã hội, trong đó vai trò của các sở, ngành và nhất là vai trò của UBND cấp huyện là hết sức quan trọng trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện. Do vậy, rất mong các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, UBND các quận huyện, thị xã (nơi có chung cư cũ) cần xác định đây nhà một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo về công tác chỉ đạo, điều hành: Sở Xây dựng chủ trì báo cáo UBND Thành phố thành lập: Tổ công tác của UBND Thành phố để xây dựng, tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành các quy định của Thành phố về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Hội đồng thẩm định của UBND Thành phố để thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời; Hội đồng đánh giá kết quả kiểm định nhà chung cư cũ theo quy định (yêu cầu hoàn thành trong tháng 01/2022).

Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải được chú trọng. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư cũ) và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền Nghị định 69/2021/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc tọa đàm, các bài viết tuyên truyền Nghị định số 69/2021/NĐ-CP và các chủ trương, chính sách của Thành phố về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Sở Xây dựng chủ trì, mời Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn cho các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các nhà đầu tư triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP.

ha noi quan triet trien khai de an cai tao xay dung lai chung cu cu tren dia ban thanh pho
Lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành và quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội tham dự và lắng nghe chỉ đạo từ UBND Thành phố.

Về nội dung triển khai: Sở Xây dựng có trách nhiệm là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các Kế hoạch của Thành phố; chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các sở ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ được giao theo 08 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Đề án; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND Thành phố. Chủ trì, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư cũ) triển khai thực hiện trình tự, thủ tục thực hiện công tác rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để đảm bảo đồng bộ về tiến độ giữa công tác kiểm định và công tác lập quy hoạch chung cư cũ theo tiến độ đã được xác định trong các Kế hoạch: số 329/KH-UBND và số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021; Định kỳ 06 tháng/lần cập nhật danh mục nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại vào Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định Nghị định 69/2021/NĐ-CP.

Đồng thời các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp để thực hiện, đảm bảo đồng bộ với Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

ha noi quan triet trien khai de an cai tao xay dung lai chung cu cu tren dia ban thanh pho
Toàn cảnh Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chia sẻ: Lãnh đạo UBND Thành phố xin ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở ngành, UBND các quận huyện, thị xã trong thời gian qua; đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tổ chức triển khai thực hiện ngay nội dung Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được phê duyệt, đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới để phấn đấu đến đầu năm 2023 Thành phố có thể triển khai khởi công được từ 02 đến 03 hoặc nhiều hơn nữa dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ đáp ứng mục tiêu của Thành phố đã đề tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Chương trình 03 của Thành ủy và Đề án đã được phê duyệt.

Thảo Phương – Đỗ Khang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load