Chủ nhật 19/05/2024 11:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gia Lai tăng cường công tác quản lý khoáng sản

09:46 | 21/05/2023

(Xây dựng) - Ngày 19/5/2023, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1162/UBND-CNXD chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương thực hiện công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai tăng cường công tác quản lý khoáng sản
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xuyên xảy ra nạn khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh. (tại các văn bản: Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 30/7/2021; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 05/3/2018; Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 11/10/2022; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 01/8/2017; Quy chế số 721/QCPH-UBND ngày 28/7/2017 giữa UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Gia Lai về việc phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên kiểm tra, rà soát các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt, cho phép để bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi khai thác khoáng sản khi không có thiết kế mỏ, không đúng thiết kế và công nghệ khai thác đã duyệt; khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, không thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép theo quy định đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây mất an toàn lao động; gây tổn thất lớn khoáng sản; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính tại địa phương, đặc biệt người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công khai việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Sở Giao thông Vận tải Gia Lai tham mưu UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan trong triển khai các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa phù hợp quy hoạch có kết hợp thu hồi cát; nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện chính sách thuế, phí, lệ phí đối với tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính hoàn thiện chính sách nhằm góp phần quản lý, bảo vệ, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đối với tài nguyên không tái tạo, góp phần thúc đấy khai thác tài nguyên gắn với chế biến sâu và góp phần khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế cho phù hợp, đảm bảo sự đồng bộ với quá trình cải cách tổng thể hệ thống chính sách thuế theo chiến lược cải cách hệ thống thuế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thấm quyền phê duyệt quy hoạch, trong đó có “Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh" để bảo đảm căn cứ cấp phép hoạt động khoáng sản nhằm cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên tuyên truyền việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật về khoáng sản; đồng thời thông tin để phê phán, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

Bá Tứ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load