Thứ hai 04/12/2023 16:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giá đền bù đất vườn liền kề đất ở khi bị thu hồi năm 2023

09:30 | 20/04/2023

(Xây dựng) - Để xác định giá đền bù đất vườn liền kề đất ở cần xác định diện tích đất vườn liền kề này là đất nông nghiệp hay đất ở.

Giá đền bù đất vườn liền kề đất ở khi bị thu hồi năm 2023
Để xác định giá đền bù đất vườn liền kề đất ở cần xác định diện tích đất vườn liền kề này là đất nông nghiệp hay đất ở.

Đất vườn liền kề đất ở có thể hiểu là loại đất được sử dụng trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng xen kẽ cây hàng năm với cây lâu năm trong cùng thửa đất hoặc xen kẽ với phần diện tích đất ở trong cùng thửa đất ở.

Để xác định giá đền bù đất vườn liền kề đất ở cần xác định diện tích đất vườn liền kề này là đất nông nghiệp hay đất ở.

Theo Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai 2013 quy định đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở. Cụ thể, thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở, kể cả thửa đất trong và ngoài khu dân cư thuộc các trường hợp sau:

Thửa đất hiện đang có nhà ở và vườn, ao;

Thửa đất mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất có thể hiện nhà ở và vườn, ao nhưng hiện trạng đã chuyển hết sang làm nhà ở.

Như vậy, trường hợp đất vườn liền kề đất ở và trong đó có nhà ở hoặc trên sổ đỏ có ghi nhận phần diện tích đất vườn liền kề (đã chuyển sang đất ở) thì được xác định là đất ở.

Nếu chỉ liền kề đất ở nhưng không có nhà ở trên đất thì được xác định là đất nông nghiệp. Khi đó, giá đền bù đất vườn liền kề đất ở được xác định như sau:

Trường hợp đất vườn liền kề đất ở là đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thì giá đất làm căn cứ bồi thường là giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Khi đó, đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp đúng mục đích, giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ được xác định trên cơ sở giá đất nông nghiệp theo địa bàn quận, huyện, thị xã được quy định tại bảng giá đất ban hành tại thời điểm thu hồi.

Cách tính giá đền bù như sau:

Giá đất bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp = Hệ số điều chỉnh giá đất x Giá đất theo bảng giá đất.

Trường hợp đất vườn liền kề đất ở được xác định là đất ở

Cũng theo Điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, Khoản 5 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, giá đền bù đất vườn liền kề đất ở khi bị thu hồi được tính như sau:

Giá trị của thửa đất cần định giá = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K).

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load