Thứ ba 06/06/2023 23:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dự án khu nhà ở của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ đầu tư có lạm quyền?

16:09 | 19/12/2022

(Xây dựng) – Hàng loạt sai phạm của Sở Văn hóa và Thể thao được công bố tại Thông báo Kết luận Thanh tra như: Tự ý phân lô tăng thêm 14 nền đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phê duyệt. Không thiết kế xây dựng hồ điều tiết để tiêu thoát nước trong hồ sơ kỹ thuật xây dựng Dự án theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Thông báo Kết luận Thanh tra số 108/TB-TTTP-P4 về Dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hóa và Thể thao tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức). Kết luận chỉ ra hàng loạt vi phạm của nhiều cơ quan có thẩm quyền xảy ra từ thời điểm Sở Văn hóa và Thể thao được giao đất để thực hiện Dự án cho đến nay. Đặc biệt, Sở Văn hóa và Thể thao đã không cung cấp đủ tài liệu khiến cho Đoàn Thanh tra không đủ cơ sở kiểm tra mục kinh phí thực hiện Dự án.

Dự án khu nhà ở của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ đầu tư có lạm quyền?
Kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Việc thực hiện Dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hóa và Thể thao tại phường Phú Hữu, quận 9 có nhiều vi phạm và thiếu sót.

Cụ thể năm 2000, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 199/KHĐT-XD về chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư là Công ty Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thông tin chưa phù hợp với chủ đầu tư được giao đất thực hiện Dự án.

Trong việc giao đất, quản lý đất và quy hoạch thực hiện Dự án, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất thay đổi hướng tuyến đường liên phường tại Dự án, dẫn đến đường liên phường có trong chỉ tiêu đất giao thông thuộc Dự án không có trong nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 3204/QĐ-UB ngày 30/6/2004.

Sở Văn hóa và Thể thao chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh ranh giao đất theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh ranh thu hồi giao đất tại Dự án. Chưa lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo giấy phép được cấp năm 2015, dẫn đến Giấy phép quy hoạch này hết thời hạn vào năm 2017.

Nghiêm trọng hơn, chủ đầu tư đã tự ý phân lô tăng thêm 14 nền đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phê duyệt. Không thiết kế xây dựng hồ điều tiết để tiêu thoát nước trong hồ sơ kỹ thuật xây dựng Dự án theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND Thành phố. Hơn nữa, chủ đầu tư còn xác định phần diện tích đất công có chênh lệch lớn so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, năm 2011, UBND thành phố Thủ Đức đã phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án là không đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

Sở Giao thông vận tải có liên đới khi chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc báo cáo liên quan đến việc thẩm định hồ thiết kế cơ sở đối với hồ điều tiết để tiêu thoát nước tại Dự án theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3786/UBND-ĐTMT ngày 09/8/2010.

Công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất tại Dự án được chỉ ra những sai phạm trầm trọng khi các tổ chức thực hiện Dự án đã gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước như: Sở Văn hóa và Thể thao đã bồi thường phần diện tích đường liên phường mà UBND Thành phố đã chỉ đạo không giao phần diện tích này để thực hiện Dự án, dẫn đến phần diện tích này người dân được bồi thường 02 lần (trước đó UBND quận 9 đã bồi thường).

Bồi thường cho 17 hộ dân có diện tích gần 15.000m2 với số tiền gần 4.500 triệu đồng không thuộc trường hợp đủ điều kiện bồi thường theo phương án đã ban hành. Giá trị bồi thường tương ứng với phần diện tích này phải được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thông báo Kết luận số 108 còn chỉ ra: UBND thành phố Thủ Đức đã cấp Giấy chứng nhận số 2706/2004 cho một cá nhân phần đất Thủ tướng Chính phủ đã quy hoạch để xây dựng Dự án. Sau đó, cá nhân này đã chuyển nhượng cho 10 hộ dân nên gây khó khăn cho chủ đầu tư thỏa thuận bồi thường để thu hồi đất thực hiện Dự án như hiện nay.

Ngoài ra, Dự án tồn đọng nhiều vấn đề như phân phối, bàn giao một số lô nền tại Dự án chưa đúng đối tượng; Dự án chỉ có 01/27 nhà ở là nhà mẫu, còn lại không theo mẫu; việc chọn đơn vị xây dựng công trình công cộng cũng chưa phù hợp với quy định. Những sai phạm của Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan đã khiến cho Dự án đến nay gần như bị bỏ hoang, chỉ có 27 căn nhà được xây dựng (0,03% diện tích đất ở của Dự án).

“Trách nhiệm các sai phạm, thiếu sót nêu trên trong việc thực hiện Dự án thuộc về Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Thủ Đức (quận 9 cũ), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và đơn vị, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc”, thông báo Kết luận Thanh tra số 108 đã chỉ đích danh những đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Mai Thanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load