Thứ hai 04/12/2023 10:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dự án chuyển đổi đất trồng lúa, có cần đánh giá tác động môi trường?

15:45 | 08/05/2023

(Xây dựng) - Đơn vị A đang xây dựng dự án tại xã B, dự án nhóm C. Sau khi trích lục bản đồ thì diện tích thực hiện dự án khoảng 2.000m2, trong đó có 1.000m2 đất lúa 1 vụ (mã loại đất trên bản đồ là LUK) phải chuyển mục đích.

Dự án chuyển đổi đất trồng lúa, có cần đánh giá tác động môi trường?
Dự án chuyển đổi đất trồng lúa, có cần đánh giá tác động môi trường?

Ông Nguyễn Văn Linh (Bắc Giang) hỏi, dự án nêu trên có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai là dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

Theo thông tin do ông Linh cung cấp, trường hợp dự án chỉ có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 1.000 m2 đất lúa 1 vụ (mã loại đất trên bản đồ là LUK) thì dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Đề nghị ông rà soát dự án theo các tiêu chí về môi trường khác và đối chiếu các Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để xác định chính xác thủ tục môi trường phải thực hiện đối với dự án.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load