Thứ tư 22/05/2024 06:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Tháp: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở

15:00 | 01/02/2023

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 72/SXD-QLN về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030.

Đồng Tháp: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở
Một góc thành phố Cao Lãnh.

Theo đó, ngày 23/12/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND.HC phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030. Sở Xây dựng thông báo và công bố công khai Chương trình trên hệ thống thông tin điều hành của Sở tại website: http://sxd.dongthap.gov.vn. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nội dung phát triển nhà ở trên địa bàn, đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở theo từng đơn vị hành chính. Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND.HC. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Xây dựng để phối hợp giải quyết hoặc trình UBND tỉnh xem xét.

Trước đó, ngày 23/12/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND.HC phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1365/QĐ-UBND.HC ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030.

Trong bối cảnh phát triển đô thị của tỉnh Đồng Tháp, dự báo đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân tối thiểu của tỉnh đạt 25m2/người; đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu toàn tỉnh đạt 29m2/người. Nhu cầu nhà ở giai đoạn 2020 - 2030 cần tăng thêm 13.055.974m2 sàn, trong đó giai đoạn 2020-2025 là 5.710.675m2 sàn; giai đoạn 2026-2030 là 7.345.299m2 sàn.

Theo Công văn số 106/UBND-ĐTXD ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp gửi Bộ Xây dựng kết quả rà soát số liệu để xây dựng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021-2025, nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 có 1.089 hộ có nhu cầu về nhà ở. Ước tính 01 hộ gia đình người có công với cách mạng có nhu cầu trung bình 40m2 sàn/căn (tối thiểu 10m2 sàn/người, quy mô hộ trung bình năm 2019 là 04 người/hộ), giai đoạn này cần thực hiện kế hoạch hỗ trợ về nhà ở đạt khoảng 54.450m2 sàn.

Theo Báo cáo số 106/BC-SLĐTBXH ngày 20/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, phân nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tình trạng nhà ở, trên địa bàn tỉnh có 4.474 hộ nghèo có nhà ở không bền chắc (nhà thiếu kiên cố: 4.070 căn; nhà đơn sơ: 2.337 căn). Giai đoạn 2021-2025, cần thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khoảng 3.204 căn nhà, ước tính 1 hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu trung bình 1 căn hộ 40m2 sàn, như vậy nhu cầu nhà ở của hộ nghèo đến năm 2025 là 128.140m2 sàn.

Qua theo dõi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tỉnh có 6.341 hộ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn đầu dự kiến hỗ trợ cho 600 hộ (có nhu cầu bức thiết cần được hỗ trợ), diện tích mỗi căn/hộ là 60m2, dự báo giai đoạn 2020-2025 cần bố trí khoảng 36.000m2 sàn.

Theo tính toán, nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp tại khu vực đô thị tỉnh Đồng Tháp là 20.100 người (5.025 hộ). Để đạt diện tích nhà ở bình quân đầu người 25m2 sàn/người năm 2025 và 29m2 sàn/người năm 2030 và thực hiện chính sách an sinh xã hội, ước tính cần xây dựng tối thiểu 60.300m2 sàn nhà ở đáp ứng ít nhất là 30% số hộ thu nhập thấp (có nhu cầu bức thiết về nhà ở). Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả của người thu nhập thấp tại đô thị có sự khác biệt. Nhu cầu cao nhưng khả năng chi trả thấp, dẫn đến khó thu hút đầu tư về nhà ở xã hội…

Mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025: Phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 25m2 sàn/người. Trong đó, tại đô thị là 26,68m2 sàn/người và nông thôn là 23,6m2 sàn/người.

Phấn đấu tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 5.710.675m2 sàn nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên đạt 79 - 81%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 19 - 21%, trong đó: Diện tích nhà ở tăng thêm tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khoảng 1.020.661m2 sàn, 6.804 căn nhà. Trong đó 543.662m2 sàn hoàn thành từ các dự án đang triển khai; 476.999m2 sàn hoàn thành từ các dự án kêu gọi phát triển mới.

Diện tích nhà ở tăng thêm tại các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị, khoảng 71.000m2 sàn, tương ứng khoảng 1.180 căn nhà. Hoàn thành hỗ trợ nhà ở người có công cách mạng, khoảng 49.125m2 sàn, tương ứng khoảng 983 căn nhà. Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, khoảng 128.140m2 sàn, tương ứng khoảng 3.204 căn nhà. Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng 4.441.000m2 sàn, tương ứng khoảng 37.000 căn nhà.

Tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn đến năm 2025 khoảng 39.439 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ 3.204 hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ 983 hộ người có công với cách mạng về nhà ở với mức hỗ trợ 80% trên tổng mức hỗ trợ. Ngân sách tỉnh cân đối 20% trên tổng mức hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng để hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố. Còn lại là vốn của doanh nghiệp thực hiện các dự án nhà ở; vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, quỹ từ thiện và vốn của người dân tự bỏ ra hoặc huy động từ họ hàng, người thân để xây dựng nhà ở.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load