Thứ bảy 20/07/2024 09:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai: Ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

19:09 | 31/10/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 27/10/2023, tổ chức thực hiện Kết luận Thanh tra số 1896/KL-TTCP ngày 22/8/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường, tại một số tỉnh khu vực phía Nam cung cấp cho dự án giao thông quan trọng quốc gia.

Đồng Nai: Ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ
Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo nội dung kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thực hiện rà soát việc gia hạn giấy phép khai thác các mỏ đá xây dựng gồm: Mỏ đá Soklu 1 (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) của Công ty TNHH Quốc Phú Sơn Lâm; mỏ đá Soklu 2 và mỏ đá Soklu 5 (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa vì không đúng quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Khoáng sản năm 2010 và việc cấp phép khai thác đá tại khu vực mỏ đã đã khoanh định thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác, nhưng không chỉ định cung cấp cho các công trình theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. Sở này sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn thực hiện, trước ngày 30/10/2023.

Song song đó, tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo đơn vị thi công tuân thủ các quy định liên quan đến thu hồi vật liệu san lấp theo Kết luận Thanh tra Chính phủ. Tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các phương án hạ cốt nền cải tạo đất nông nghiệp, có thu hồi vật liệu san lấp phục vụ đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đảm bảo theo đúng phương án được phê duyệt. UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, thu nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được phép thu hồi vật liệu san lấp cung cấp cho dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây theo phương án hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp đã phê duyệt theo quy định.

Ngoài ra, các Sở, ngành và đơn vị được phân công, phối hợp kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác có liên quan đối với các doanh nghiệp xây dựng, san lấp theo kết luận thanh tra, thời gian hoàn thành trước 30/11/2023. Bên cạnh đó, điều chỉnh bổ sung quy hoạch vật liệu san lấp và cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo các thủ tục quy định tại Luật Khoảng sản năm 2010.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tính hoàn thiện phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoảng sản tại địa phương tích hợp trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật quy hoạch và khoảng sản. Các đơn vị có liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phép khai thác vật liệu san lấp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh báo cáo đề xuất Thủ tưởng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện theo quy định, trong tháng 10/2023.

Căn cứ kết luận thanh tra, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ rà soát hồ sơ, đánh giá mức độ vi phạm, xác định tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại hạn chế. Tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo quy định trước ngày 30/11, trên cơ sở đó tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong tháng 12/2023.

Với tinh thần thực hiện nghiêm túc nhằm khắc phục những tồn tại của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi công vụ, chấn chỉnh không để các sai sót xảy ra trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Yphong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load