Thứ năm 22/02/2024 08:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam thực sự trở thành trục "xương sống"

10:28 | 05/12/2023

(Xây dựng) – Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 502/TB-VPCP ngày 4/12/2023 thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam thực sự trở thành trục
Đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam thực sự trở thành trục "xương sống".

Văn bản nêu rõ: Việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc, công phu trong thời gian dài; trong đó Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án năm 2010 đã được Bộ Chính trị tán thành chủ trương đầu tư, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền thông qua.

Ngày 28/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 49-KL/TW về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia (Ban Chỉ đạo) đã có Kết luận tại văn bản số 420/TB-VPCP ngày 18/10/2023 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải đã kế thừa kết quả nghiên cứu trước đây, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Đề án.

Đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình xây dựng, triển khai Đề án cần có sự đồng thuận, góp sức và thực sự vào cuộc của liên ngành trên nhiều lĩnh vực.

Để chuẩn bị đầy đủ nội dung Đề án, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải tiếp tục bám sát Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Chỉ đạo tại văn bản số 420/TB-VPCP; tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp; giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến góp ý, phản biện của các bộ, cơ quan và một số chuyên gia, nhà khoa học; hoàn thiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Đề án, báo cáo Thường trực Chính phủ; trong đó, lưu ý một số vấn đề sau đây:

Về căn cứ lập Đề án

Căn cứ chính trị xây dựng Đề án trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

Căn cứ thực tiễn dựa trên yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, kinh nghiệm quốc tế (làm rõ thêm kinh nghiệm các nước trên thế giới về phát triển đường sắt tốc độ cao bao gồm cả phương án huy động vốn), với số liệu, dữ liệu kinh tế, kỹ thuật, khoa học để phân tích đầy đủ, rõ nét hơn tác động của đường sắt tốc độ cao đến tổng thể nền kinh tế - xã hội (giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng hiệu quả nền kinh tế; tác động lan tỏa, phát triển đô thị, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thúc đẩy phát triển du lịch...), trên cơ sở tính tương hỗ giữa các phương thức vận tải để nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất phương án đầu tư bảo đảm khả thi, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Về kịch bản phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, cần dựa vào nhu cầu nội tại về phát triển kinh tế - xã hội nước ta, kinh nghiệm đầu tư đường sắt tốc độ cao trên thế giới để nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, tốc độ thiết kế 350km/h và thực sự trở thành trục "xương sống" theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời khai thác hiệu quả tuyến đường sắt hiện có.

Về cơ chế chính sách đặc thù, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, địa phương và doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách "đặc thù đặc biệt cả gói" để báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội khi thông qua chủ trương đầu tư, bao gồm: cơ chế huy động và sử dụng các nguồn vốn; cơ chế sử dụng tiền thu từ sử dụng đất từ các địa phương; cơ chế đào tạo, sử dụng cán bộ, kỹ sư; cơ chế nội địa hóa gắn với phát triển ngành công nghiệp đường sắt; cơ chế thu hút đầu tư PPP; cơ chế hợp tác, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ thông qua FDI; mô hình tổ chức vận hành - kinh doanh... Phải triệt để thực hiện kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Nghiên cứu tầm quan trọng của giao thông, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao trong việc phát triển đô thị theo định hướng gắn kết với giao thông công cộng (TOD)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo, quá trình triển khai nghiên cứu tiếp theo, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, làm sâu sắc thêm các nội dung sau:

Tầm quan trọng của giao thông, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao trong việc phát triển đô thị theo định hướng gắn kết với giao thông công cộng (TOD). Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu giải pháp khai thác mô hình này.

Về hướng tuyến đường sắt tốc độ cao: Nghiên cứu sử dụng hiệu quả các giải pháp công trình cầu, hầm để đảm bảo hướng tuyến thẳng nhất có thể, đảm bảo khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng đến các khu bảo tồn và chia cắt cộng đồng; xem xét phương án bố trí điểm đầu, điểm cuối tuyến tại trung tâm Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Về tổng mức đầu tư: Do dự án có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật - công nghệ, thời gian thực hiện dài (trên 10 năm) nên cần làm rõ việc tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư chỉ là ước tính ban đầu, số liệu chính xác sẽ tiếp tục được cập nhật ở các bước tiếp theo khi đủ điều kiện, tránh hiểu nhầm trong trường hợp tổng mức đầu tư dự án tăng trong giai đoạn triển khai.

Về nguồn vốn: Bố trí nguồn vốn trong giai đoạn đầu; giai đoạn sau nghiên cứu kết hợp nguồn thu từ giá trị gia tăng phát triển đô thị, kêu gọi xã hội hóa, thu hút vốn tư nhân đầu tư đầu máy, toa xe để kinh doanh vận tải và trả phí cho Nhà nước.

Phát triển nguồn nhân lực phải đi trước một bước. Căn cứ nhu cầu, dự tính số lượng lao động chất lượng cao (tự động hóa, chế tạo máy, chuyển đổi số...), nhân viên kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp đường sắt và công nghiệp phụ trợ (cơ khí, chế tạo, luyện kim...) giúp phát triển đường sắt nói chung, đường sắt tốc độ cao nói riêng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động tổ chức công tác chuẩn bị (đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ, cơ khí...) để thực hiện quản lý, vận hành, khai thác đường sắt tốc độ cao.

Về công tác tư vấn: Nghiên cứu huy động chuyên gia, tư vấn nước ngoài, tổ chức quốc tế có kinh nghiệm về đường sắt tốc độ cao cùng tư vấn trong nước đánh giá kỹ phương án đầu tư bảo đảm khả thi, an toàn, hiệu quả tối ưu.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình

  (Xây dựng) - Tỉnh Thái Bình vừa tổ chức họp, nghe báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4, chậm nhất là ngày 15/5 để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án.

  18:30 | 21/02/2024
 • Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Chia tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng để “thúc” tiến độ

  (Xây dựng) - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương điều chỉnh các tiểu dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án thành phần 1 và 2 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trong đó có việc giao công tác giải phóng mặt bằng cho địa phương sở tại.

  18:26 | 21/02/2024
 • Quảng Ngãi: Công tác giải phóng mặt bằng quyết định tiến độ Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi

  (Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi yêu cầu các địa phương trong vùng dự án tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng và thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện tối đa để dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh được triển khai thuận lợi, bám sát tiến độ.

  16:04 | 21/02/2024
 • Hải Phòng: Sớm hoàn thành và đưa vào khai thác bến số 3, 4, 5, 6 cảng Lạch Huyện

  (Xây dựng) – Ngày 20/2, sau cuộc kiểm tra thực địa, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nỗ lực tập trung tổ chức thi công, bảo đảm sớm hoàn thành và đưa vào khai thác Dự án xây dựng bến số 3, 4, 5, 6 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện).

  15:42 | 21/02/2024
 • Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Lại Xuân

  (Xây dựng) – “Đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai thi công các hạng mục công trình để đảm bảo Dự án hoàn thành đúng tiến độ” - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, chiều ngày 20/2.

  15:31 | 21/02/2024
 • Sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng bốn tỉnh miền Trung

  Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị được ADB cam kết cung cấp các khoản vay 52 triệu USD và 97 triệu USD.

  15:29 | 21/02/2024
 • Đề xuất mở rộng cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang lên 4 làn xe

  (Xây dựng) – Tuyên Quang và Hà Giang cùng đề xuất Trung ương về chủ trương đầu tư hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe đối với dự án cao tốc nối 2 tỉnh này.

  14:40 | 21/02/2024
 • Đồng Nai: Nhiều dự án giao thông được khởi công trong năm 2024

  (Xây dựng) - Các dự án thành phần của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương cùng loạt dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường trục chính quan trọng của tỉnh Đồng Nai sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2024.

  10:42 | 21/02/2024
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Xây hai cầu vượt tạm để làm hầm chui dự án 4.800 tỷ đồng

  (Xây dựng) - Từ ngày 25/2, tại giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện thuộc quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng thêm hai cầu vượt tạm để phục vụ thi công hầm chui thuộc dự án đường nối 4.800 tỷ đồng.

  10:39 | 21/02/2024
 • Bình Dương: Năm 2024 sẽ khởi công nhiều công trình trọng điểm

  (Xây dựng) - Thông tin từ tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 20/02, các Sở, ngành của tỉnh đã báo cáo tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Đường Vành đai 4, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đường Vành đai 3 trên cao và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

  09:12 | 21/02/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load