Thứ hai 04/12/2023 16:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

12:16 | 07/07/2023

(Xây dựng) - Đảng ủy trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Sĩ Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Vũ Sĩ Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nền kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Xây dựng, trong đó có công tác đào tạo. Đứng trước bối cảnh đó, Đảng bộ trường đã chủ động, tập trung bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội, các chương trình hành động, văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng để đưa ra các định hướng, giải pháp kịp thời nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích và tập trung đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ sau như: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Khiêm phát biểu tại Hội nghị.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Báo cáo của Ban Chấp hành nêu tại Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện của nhà trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết. Nhà trường đã triển khai đưa Nghị quyết vào thực tiễn bằng các kết quả trên nhiều mặt công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Đầu tư, đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong công tác đào tạo theo hướng phân cấp cho các khoa, các tổ bộ môn, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hoàn thiện hệ thống văn bản quy định trong đào tạo; tăng cường sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật dạy học hiện đại góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm đảm bảo trung thực, khách quan…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Khối đánh giá cao những kết quả Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ. Đảng ủy trường đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện với hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức; quán triệt đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, Đảng viên, viên chức nhất là người đứng đầu trong cấp ủy và lãnh đạo nhà trường. Thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong đơn vị; tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ định kỳ theo đúng Điều lệ đảng; nội dung sinh hoạt luôn bám sát tình hình thực tế của Đảng bộ, của nhà trường.

Đối với những hạn chế đã nêu ra tại Hội nghị, đồng chí đề nghị Đảng ủy trường xây dựng kế hoạch khắc phục, đưa nội dung cụ thể vào chương trình hành động, tập trung thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đơn vị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Lê Cương – Minh Anh

Theo

Cùng chuyên mục
 • Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng vinh danh công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

  (Xây dựng) - Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thuộc Bộ Công Thương tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho công trình xây dựng nhà học và xưởng thực hành công nghệ cao, do nhà trường làm chủ đầu tư xây dựng.

 • Vinhomes và KGS - Hàn Quốc hợp tác phát triển hệ thống giáo dục liên cấp quốc tế

  (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Vinhomes và Hệ thống Trường liên cấp quốc tế Hàn Quốc (Korean Global School – KSG) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác toàn diện. Theo đó, KGS sẽ phát triển hệ thống giáo dục liên cấp quốc tế tại các đại đô thị Vinhomes, trước mắt sẽ là Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và Vinhomes Grand Park (TP.HCM).

 • Ông thầy bất đắc dĩ của lũ trẻ nghèo khu “gò mả”

  (Xây dựng) - Không được đào tạo nghề sư phạm, cũng chẳng được lên giảng đường ngày nào… thế nhưng 13 năm nay, anh công nhân Hoàng Trọng Khánh (38 tuổi, trú tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn miệt mài làm tròn bổn phận của một thầy giáo. “Thầy giáo Khánh” chẳng được ai công nhận, chỉ có lũ trẻ xóm nghèo thừa nhận anh là thầy.

 • Vĩnh Phúc: Khởi công xây dựng Dự án trường THPT Trần Phú

  (Xây dựng) - Sáng 20/11, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khởi công xây dựng Dự án trường THPT Trần Phú tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Tới dự có ông Nguyễn Văn Khước - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai khóa của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  (Xây dựng) - Chiều 16/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai khóa năm 2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và giao lưu với các sinh viên, học sinh.

 • Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Công ty Cổ phần Sông Đà 9

  (Xây dựng) - Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ giảng viên và sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Thương mại (TMU) tiếp cận các hoạt động thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành trong nghiên cứu và đào tạo các chuyên ngành luật tại Trường Đại học Thương mại, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại với Công ty Cổ phần Sông Đà 9 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong hoạt động đào tạo các ngành và chuyên ngành luật của Trường Đại học Thương mại cũng như cung cấp các dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load