Thứ năm 25/04/2024 15:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành

20:00 | 23/02/2024

(Xây dựng) – Ngày 23/2, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ. Thừa ủy quyền của Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe 2 dự thảo gồm: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025).

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phối chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng về quyết tâm đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có chuyển biến rõ nét, đã tác động tích cực đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị.

Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong chỉ đạo, Đảng ủy đã bám sát nghị quyết và chương trình công tác đề ra đầu nhiệm kỳ; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, được cụ thể thành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Đồng thời, bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Bộ chỉ đạo sâu sát, triển khai quyết liệt, kịp thời, gắn với thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, hiện đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương; quan tâm công tác phát triển đảng viên bảo đảm số lượng và đạt chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc...

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Ban hành các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành
Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, có nhiều đổi mới. Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình…

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với 2 dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến liên quan đến Chi bộ trực thuộc, sinh hoạt Đảng, công tác xây dựng Đảng; giải pháp, đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng…

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Vũ Quang Tiến đề nghị các lãnh đạo cấp ủy các cấp thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục nâng cao chất lượng, sinh hoạt Chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên; thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chủ động bám sát những nội dung quan trọng, đó là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức phát triển Đảng, đảng viên; kiểm tra giám sát; dân vận; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load