Thứ hai 15/07/2024 06:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của 2 doanh nghiệp

18:08 | 21/11/2022

(Xây dựng) - Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 1864/TB-TTr kết luận thanh tra Dự án Cải tạo công viên Sông Hậu (Đoạn từ nhà hàng Lúa Nếp đến quảng trường) tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Theo Kết luận Thanh tra, dự án này có nhiều sai phạm và Thanh tra thành phố Cần Thơ đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 426.422.000 đồng và Thanh tra Sở Xây dựng Cần Thơ kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nghinh Phong và Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC.

Cần Thơ: Đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của 2 doanh nghiệp
Kết luận Thanh tra Dự án Cải tạo công viên Sông Hậu.

Ngày 11/8/2022, Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 136/QĐ-TTr về việc thanh tra Dự án Cải tạo công viên Sông Hậu (Đoạn từ nhà hàng Lúa Nếp đến quảng trường) tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư.

Theo đó, Thanh tra thành phố Cần Thơ đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, công tác khảo sát, thiết kế - dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện các hợp đồng, việc bố trí, sử dụng vốn đầu tư, công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán của dự án.

Kết quả thanh tra phát hiện nhiều sai sót, như: Việc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án và quyết định chủ trương đầu tư (chưa được Hội đồng nhân dân quận giao) là không đảm bảo về thủ tục theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019.

Gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán có giá trị trong hạn mức chỉ định thầu; giá trị Hợp đồng phù hợp với dự toán chi phí chuẩn bị dự án. Việc nghiệm thu, thanh toán Hợp đồng tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định; đơn giá thanh toán thực hiện theo chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định đầu tư. Tuy nhiên, gói thầu vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót, như:

Tại thời điểm được chỉ định thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Số 1 và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nghinh Phong không có tên trong danh sách nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 02 gói thầu đều không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định về điều kiện chỉ định thầu. Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng công trình của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nghinh Phong không phù hợp với nội dung công trình được thẩm tra.

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công Hạng mục chiếu sáng ngoại vi, đơn vị tư vấn chỉ định nhãn hiệu xuất xứ vào hồ sơ thiết kế là không đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 86 Luật Xây dựng năm 2014.

Sử dụng một số định mức trong dự toán không đúng theo Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21/4/2014 của Sở Xây dựng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ; một số khối lượng dự toán không đúng bản vẽ thiết kế. Đơn vị thẩm tra và đơn vị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình thẩm tra, thẩm định, phải xác định lại giá trị dự toán của công trình, dẫn đến chênh lệch chi phí tư vấn sau khi tính lại dự toán là 113.187.526 đồng.

Dự toán chi phí chuẩn bị dự án có phần chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng là không phù hợp (đây công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án).

Điều kiện, năng lực của một số cá nhân tham gia quản lý dự án không có chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý dự án, chứng chỉ định giá xây dựng. Chủ đầu tư đã không thuê tư vấn quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn chưa đủ điều kiện, năng lực để quản lý dự án là không đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện Dự án cũng có nhiều sai phạm:

Giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu và có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; việc nghiệm thu, thanh toán Hợp đồng tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định; đơn giá thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, tại thời điểm được chỉ định thầu, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC không có tên trong danh sách nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không có chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, vi phạm quy định về điều kiện chỉ định thầu.

Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Tiến Vinh thành lập Tổ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có 2/3 thành viên không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu theo quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Chủ đầu tư đã ký kết và tổ chức triển khai Hợp đồng thi công xây dựng; thực hiện thanh toán, quản lý thanh toán, thu hồi thanh toán của đơn vị thi công cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, thi công xây dựng công trình vẫn còn một số thiếu sót, sai phạm, như: Phần bê tông kè công viên và bê tông gờ bó vỉa hè không lát đá granite; thiếu khối lượng phần điện ngoại vi, thiếu chuyến vận chuyển công tác tháo dở gạch xi măng tự chèn. Chủ đầu tư và các đơn vị đã căn cứ vào khối lượng mời thầu để tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc cho đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ - Xí nghiệp Xây dựng) thực hiện là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Thanh tra Cần Thơ, chủ đầu tư đã chi phụ cấp kiêm nhiệm, chi phúc lợi tập thể, chi công tác phí, chi thanh toán tiền công cho 06 lao động không đúng quy định. Đối với những hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu trên cho thấy trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công.

Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị xử lý: Tham mưu cho UBND quận Ninh Kiều thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Dự án Cải tạo công viên Sông Hậu, do để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Ninh Kiều khẩn trương thanh quyết toán dự án theo quy định. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, sai phạm và tổ chức khắc phục qua kết quả thanh tra.

Cần Thơ: Đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của 2 doanh nghiệp
Công viên Sông Hậu.

Thanh tra thành phố Cần Thơ đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước các khoản tiền sai phạm của các đơn vị, với tổng số tiền là 426.422.000 đồng. Đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nghinh Phong và Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC, liên quan đến hoạt động tư vấn xây dựng Dự án Cải tạo công viên Sông Hậu để xử lý theo quy định.

Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị qua kết quả thanh tra.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load